Waarom worden aankondigen van notariële verkopen altijd op gele formulieren afgedrukt?

Vera, 61 jaar
6 oktober 2018

Antwoord

Het decreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de kleur van de aanplakbiljetten regelde dat - inderdaad, nog uit de Franse tijd! Wellicht koos men voor de goedkoopste kleurencombinaties voor die affiches met een officieel karakter. Oorspronkelijk waren bepaalde kleurencombinaties op affiches voorbehouden voor

  • overheidsaankondigingen (zwarte inktletters op witte achtergrond) en
  • notariële of stedebouwkundige aankondigingen (zwarte inktletters op gele achtergrond).

Het systeem werkte ook goed, door de grote herkenbaarheid die het in de hand werkte en de geringe kosten (wit of geel papier waren goedkoop, weglaten van steunkleuren ook).

Artikel 2 van de wet houdende administratieve vereenvoudiging van 13 februari 2005 hief dat verbod op andere affiches in die kleurencombinaties op. Overheden stapten al langer af van zwart-witte aankondigingen en doen al langer officiële bekendmakingen met steunkleuren. Notarissen houden doorgaans vast aan de zwart-gele affiches, omdat ze werken.

Merk op dat het ook geen plicht aan overheden of notarissen was, maar een verbod aan anderen om die combinaties te gebruiken. Enkel voor stedebouwkundige en omgevingsvergunningen (tegenwoordig omgevingsvergunningen) was het andersom, en werd een zwart-gele affichering verplicht opgelegd, het laatst nog in Vlarem I: zwart op geel, op de grens tussen het perceel en de openbare weg en parallel aan die weg, op een maximumhoogte van 2 meter, minstens 35 dm² groot.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen