Welke taal (of dichtste verwante taal) spraken ze in het pre-Romaanse Spanje?

Fred, 62 jaar
2 oktober 2018

Zou het Baskisch de oorspronkelijke taal op het Iberische schiereiland het dichtst benaderen?

Antwoord

We weten dat het Baskisch zowat de oudste taal is in Europa die nog gesproken wordt in haar oorspronkelijke regio. Tot vandaag zijn de taalkundigen er echter niet in geslaagd te bepalen in hoeverre het Baskisch verwant is met de belangrijkste pre-indoeuropese taal op het schiereiland: het Iberisch. We beschikken over voldoende documenten en teksten over het Iberisch om de taal te ontcijferen. Het Iberisch maakte trouwens gebruik van een alfabet ontleend aan het Grieks. 

Uit de Iberische bronnen leidt men wel af dat het Baskisch van vandaag heel wat gelijkenissen schijnt te vertonen met het Iberisch.  Over hun oorsprong bestaan verschillende theorieën: volgens de enen zouden ze van in de prehistorie (overlevenden van de Cro-Magnon mens in de ijstijd in het zachtere klimaat van Noord-Spanje) in de regio gewoond hebben, volgens anderen komen ze uit de Kaukasus (Kaukasische talen vertonen analoge kenmerken met het Baskisch)  en ten slotte beweert men (al sinds de oudheid) dat de Basken een Iberisch volk zijn. Toch behoren Basken en Iberiërs waarschijnlijk niet tot hetzelfde ras. De Iberiërs komen uit Noord-Afrika, de Basken vermoedelijk niet.

Het is echter mogelijk dat de Basken de taal van de Iberiërs hebben overgenomen of heel wat aan die taal ontleend hebben (interferentie), wat de gelijkenissen kan verklaren. Men vermoedt meestal dat beide talen niet verwant waren, maar wel dat ze gelijkenissen vertonen door nauw contact.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Eugeen Roegiest

Linguïstiek van de Romaanse talen en het Spaans in het bijzonder

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw