Welke worm is dit?

Bjorn, 40 jaar
10 september 2018

Sinds enkele weken komen we geregeld een dunne lange worm tegen in huis. Over welke soort gaat het? En is deze schadelijk?

Antwoord

Beste Bjorn,

dit is een soort duizendpoot (Chilopoda) of miljoenpoot (Diplopoda), maar de foto is te onduidelijk om met 100% zekerheid het onderscheid te maken. De kans is echter groot dat het om een duizendpoot gaat; de soorten die in woningen worden aangetroffen behoren vaak tot de familie van de Geophilidae.

Zowel de miljoenpoten als de duizendpoten leven in vochtige omstandigheden onder bladeren, onder stenen, in de bodem of in rottend hout, en komen eerder toevalling in de woning terecht. Deze miljoen- of duizendpoten gaan geen schade aanrichten in de woning. Doorgaans is de relatieve vochtigheid in de woning ook te laag om in leven te blijven, en is een bestrijding niet noodzakelijk en ook niet aan te raden.

Eventueel kan naar wering toe het organisch materiaal in de buurt van de woning (bv. composthoop) verwijderd worden. Bijkomend kan de relatieve vochtigheid in de woning naar omlaag gebracht worden door te verwarmen en te ventileren, en kan dagelijks de stofzuiger ingeschakeld worden.   

met vriendelijke groeten, 

Hans 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen