Waarom zijn er twee Europese parlementen?

Bob, 18 jaar
5 september 2018

Ik lees op internet dat er twee Europese parlementen zijn, één in Brussel en één in Straatsburg maar waarom is dat eigenlijk?

Antwoord

Het is wel degelijk één parlement, maar het komt op twee verschillende plaatsen samen. Kort gesteld was het aanvankelijk de bedoeling dat de Europese instellingen verspreid zouden zitten over verschillende landen, maar bleek dat minder praktisch dan gedacht. Vandaag zijn vooral Brussel, Straatsburg, Frankfurt en Luxemburg de vier 'hoofdsteden' van Europa.

Van bij het begin was het een strategie om de Europese instellingen agentschappen te verspreiden over verschillende steden. Nu nog gebeurt dat trouwens voor de verschillende agentschappen van de EU: politiesamenwerking Europol zit in Den Haag, grensbewaking Frontex in Warschau, het ruimtevaartagentschap in Praag, het geneesmiddelenagentschap in Londen... Dat principe van spreiding botst wel herhaaldelijk op politieke en praktische problemen: landen eisen of verbieden een locatie, de reiskosten zijn vaak hoog, sommige steden zijn geen aantrekkelijke werkplekken voor de gezochte profielen...

Een korte geschiedenis om te verklaren waarom het Europees parlement twee steden gebruikt:

  • De zetel van Europese instellingen was van bij de oprichting in 1951 al een twistpunt. In de praktijk werden veel locaties in vooral Luxemburg gebruikt zonder die officieel te verklaren, en raakte men het niet eens - Italië bleef bijvoorbeeld ook Milaan promoten, terwijl de Fransen ook Parijs voorstelden.
  • In 1965 werden de instellingen hervormd, en de Commissie en Raad officieel verhuisd van Luxemburg naar Brussel, en het Parlement van Luxemburg naar Straatsburg. Als compensatie werd bevestigd dat Luxemburg de zetel zou blijven van de resterende instellingen, en beloofde de Raad om er vier keer per jaar te blijven samenkomen. 
  • Vanaf 1985 gingen er stemmen op om het parlement dichterbij Raad en Commissie te brengen; tussen 1967 en 1981 kwam het Parlement ook een paar keer samen in Luxemburg, ondanks de afspraak uit 1985.
  • Pas in 1992 besliste de Raad, aanvankelijk tegen stemmen in het parlement in, om dat te officialiseren in een gelijkaardige half-half regeling als de Raad: er zijn jaarlijks 12 zittingen van één werkweek (tijdens dewelke gestemd wordt) in Straatsburg, maar alle andere werk (o.a. de debatten) vinden plaats in Brussel.
  • De beslissing in 1993 om de Europese Centrale Bank (op dat moment 'Europese Monetaire Instelling') in Frankfurt onder te brengen, was sterk betwist, o.a. omdat de Bundesbank daar al zat; door sommigen werd dit gezien als pasmunt om Duitsland te doen afzien van de Duitse Mark en mee te werken aan de Euro.

Die verdeling van Europese zetels, en vooral de maandelijke verhuis van parlementsleden en documentatie heen en weer tussen Brussel en Straatsburg, is niet onbetwist, niet in het minst door de parlementsleden zelf, die de tweestedenregeling als iets bijzonder lastig, duur en vervuilend beschouwen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen