Is een IQ van 120 hoog?

Lotte, 11 jaar
1 september 2018

Antwoord

Het IQ of "intelligentie coëfficient" kent een normaalverdeling. Dat wil zeggen dat de meeste mensen zich rond het gemiddelde bevinden en minder mensen aan de uiteinden (hoog en laag). Via deze link zie je een figuur die dat mooi toont: http://images.flatworldknowledge.com/stangor/stangor-fig09_007.jpg 

Bij IQ wordt er doorgaans niet gesproken over 'hoog' of 'laag', maar spreken we van 'zwak begaafd', 'benedengemiddeld begaafd', 'gemiddeld begaafd', 'bovengemiddeld begaafd' en 'zeer begaafd' (er worden ook meer onderverdelingen gebruikt). De meesten hebben dus een gemiddeld, onder- en bovengemiddeld IQ (bevinden zich tussen de scores 70 - 130, bij benadering). Een IQ van 120 stemt overeen met bovengemiddelde begaafheid (soms afgekort als 'begaafd'). Het bevindt zich rond het gemiddelde aan de rechterkant van de verdeling. Hoogbegaafdheid wordt verondersteld vanaf een IQ van 130. Uitzonderlijk hoge IQ's bevinden zich aan het rechtse uiteinde in de extremen (er wordt bijvoorbeeld geschat dat Einstein een IQ tussen 160-190 had) waar slechts een 2% van de bevolking toe behoort.

Belangrijk: staar je niet blind op een score. Er zijn verschillende tests die verschillende vormen van intelligentie meten. Alle tests hebben te maken met externe factoren die maken dat een score niet helemaal betrouwbaar is. Bijvoorbeeld, de omstandigheden waarin een test wordt afgenomen zijn erg belangrijk. Als je heel erg moe bent zal je niet zo geconcentreerd zijn als wanneer je dat wel bent, dat heeft effect op je prestatie en bijgevolg op je score. Er wordt daarom vaker gesproken in termen van 'dag-IQ'. Op die dag en dat testmoment scoorde iemand bijvoorbeeld 120. Dit is een schatting en kan vooral een belangrijke indicatie bieden voor wanneer er extra zorg nodig zou zijn. Dit zal zo zijn wanneer een test toont dat iemand zeer laag of zeer hoog (in de extreme uiteinden van de verdeling) scoort. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen