Zou de Maas leeglopen in het Albertkanaal als we alle sluizen zouden openen?

Maarten, 32 jaar
14 augustus 2018

Wij reden onlangs langs het Albertkanaal en vroegen ons af wat het effect zou zijn als alle sluizen tegelijk geopend zouden worden? Kan dit tot gevolg hebben dat de Maas leeg zou lopen in het Albertkanaal?

Antwoord

Daar het Albertkanaal de Maas in Luik verbindt met de Schelde in Antwerpen en Luik hoger gelegen is dan Antwerpen (daarom zijn er sluizen nodig) zou het water van de Maas via het Albertkanaal inderdaad kunnen wegstromen.

Maar het debiet van de Maas is niet altijd even hoog, dat wil zeggen dat er soms erg veel water in de Maas komt (vanuit Hoog België en Frankrijk) terwijl de capaciteit van het Albertkanaal beperkt is. 

In tijden van extreme droogte (en dus een lage waterstand van de Maas) zou het openzetten van alle sluizen op het Albertkanaal ervoor kunnen zorgen dat er beduidend minder water door de bedding van de Maas zou vloeien.

Denk er wel aan dat er nog beken en rivieren uitmonden in de Maas verder stroomafwaarts van het punt waar het Albertkanaal 'aangesloten' is op de Maas, de maas zal dan ook altijd wel van ergens water krijgen stroomafwaarts.

In extreme omstandigheden zou de Maas dus op bepaalde plaatsen droog kunnen vallen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen