Is het water in de dokken van de Antwerpse haven zout of brak?

jacky, 51 jaar
3 augustus 2018

Antwoord

De samenstelling van oppervlaktewater wordt bepaald door haar bronnen: passerend stromend water, grondwater en regenwater. Voor de Antwerpse dokken heb je dus brak water uit de Schelde dat binnen kan komen wanneer de sluisdeuren openen en (zoeter) grondwater dat hoe dichter bij de Schelde steeds zilter wordt door bodeminfiltratie. De bijdrage van rechtstreekse regen is verwaarloosbaar. Omdat het zoutgehalte in de Schelde varieert met het getij, zal het zoutgehalte in de dokken beïnvloed worden door het moment gedurende een getij wanneer de sluisdeur opent. Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk dat wanneer het zoutgehalte in het dok hoger is dan op dat moment in de Schelde, dat het zwaardere brakke water op de bodem uitstroomt terwijl minder zout water van de Schelde aan het oppervlak binnenstroomt.

Dergelijke situaties doen zich vooral voor in het open, lange Deurganckdok, waar geen sluisdeuren zijn. In de met sluisdeuren afgesloten dokken zijn de zoutgehaltes in de loop van de jaren redelijk gestabiliseerd omdat de uitwisselingsmogelijkheden met de Schelde beperkt zijn tot de korte periodes van opening waarbij slechts beperkte hoeveelheden water kunnen worden uitgewisseld. De uitwisseling met het grondwater gebeurt zo traag dat ook dat weinig dynamiek kan veroorzaken. De huidige zoutgehaltes zouden relatief laag te zijn, maar cijfers zijn niet zomaar makkelijk te terug te vinden.
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen