Waarom worden getijden niet meer aangewend om energie te produceren?

Karl, 72 jaar
22 juli 2018

In Canada en Frankrijk zijn efficiente getijdecentrales. Waarom zijn er niet meer ? Getijden zijn immers een onuitputtellijke bron van energie, met een constante regelmaat. In tegenstelling tot weersafhankelijke bronnen, zoals wind, zonlicht (bewolking), golven (wind). Moet onze economie uiteindelijk weersafhankelijk worden, na sluiting van de kerncentrales, na uitputting van oliereserves en van gasvoorraden? "Dit kan nog een tijdje duren" is een politiek antwoord. Vroeg of laat zijn alle reserves opgebruikt. Alleen getijden zijn een zekerheid in de toekomst.

Antwoord

Beste Karl

Getijdenenergie biedt inderdaad de voordelen die je noemt, maar heeft ook een aantal nadelen.

De bestaande getijdencentrales werken door water tijdens vloed te verzamelen (achter een dam of in een ander reservoir) en het bij eb via turbines terug naar de zee te laten stromen. De energieopbrengst wordt bepaald door het hoogteverschil tussen eb en vloed en de oppervlakte van het reservoir. De getijdencentrale Rance in Frankrijk kan gebruik maken van een gemiddeld hoogteverschil van 8m (tot maximaal om 13,5m) en met een dam van ongeveer 700m een oppervlakte van ongeveer 22km² afbakenen. Daarmee wordt een maximaal vermogen van 240MW geproduceerd. Dit gebeurt uiteraard niet continu, waardoor in de praktijk ongeveer 540 GWh per jaar geproduceerd wordt (ongeveer 26% van wat mogelijk was als de turbines continu hun maximale vermogen leverden).

Ter vergelijking:

  • In België werd in 2017 81 TWh elektriciteit gebruikt, of 150 maal de energieopbrengst van de centrale Rance. Op basis van hetzelfde hoogteverschil tussen eb en vloed en dezelfde efficiëntie, zouden we een reservoir iets groter dan de provincie West-Vlaanderen nodig hebben om het Belgische elektriciteitsverbruik te dekken.
  • Het C-Power windmolenpark op de Thornton Bank voor de Belgische kust levert jaarlijks ongeveer 1050GWh op (bijna het dubbele van de centrale van Rance). De turbines in het C-Power windmolenpark draaien volgens de C-Power website 96% van de tijd (8440 uur per jaar) en leveren gemiddeld 37% van hun vermogen. De productie is uiteraard weersafhankelijk, maar de productie van een getijdencentrale is, hoewel voorspelbaar, ook niet continu.

Tot slot hebben getijdencentrales een sterke invloed op het ecosysteem doordat ze de getijdencyclus beïnvloeden en rivieren verder stroomopwaarts verzouten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor een aantal diersoorten.

Om rendabel te zijn, vereisen getijdencentrales dus een locatie met een groot hoogteverschil tussen eb en vloed, waar met een beperkte inspanning een zo groot mogelijk reservoir afgebakend kan worden. Dit beperkt het aantal geschikte locaties. Zelfs op geschikte locaties is hun opbrengst in vergelijking met andere vormen van hernieuwbare energie beperkt en is de invloed op het ecosysteem allesbehalve verwaarloosbaar.

Als fossiele brandstoffen duurder worden, worden alternatieven (getijdencentrales, maar ook bijvoorbeeld kleinere waterkrachtcentrales op rivieren) financieel interessanter, ook als ze ingewikkeldere en duurdere constructies vereisen. Er worden nog altijd (grotere en kleinere) getijdencentrales gebouwd en er wordt geëxperimenteerd met alternatieve manieren om getijdenstroming om te zetten in energie (zelfs met een soort van onderwatervliegers), dus het onderzoek ernaar staat niet stil. Maar als je nu voor een gegeven budget zo veel mogelijk groene energie op wil wekken, zijn getijdencentrales niet de interessantste piste. Afhankelijk van wat toekomstige ontwikkelingen brengen, kan dat in de toekomst anders zijn.

Om de weersafhankelijkheid van hernieuwbare energie op te vangen, wordt trouwens ook intensief onderzoek gedaan naar groot- en kleinschalige energieopslag en naar het verschuiven van de vraag naar momenten met grote productie (demand side management). Deze oplossingen ga je ook voor getijdenenergie nodig hebben, want waar de opbrengst van zonne- en windenergie in een regio (Europa bijvoorbeeld) op een gegeven moment sterk kan verschillen en daardoor gemiddeld minder fluctueert, is dat voor getijdenenergie veel minder het geval.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen