Hoe kan het dat we onze eigen soort vermoorden?

Debby, 17 jaar
27 juni 2018

Hoe kan het dat er mensen zijn die genieten van andere te vermoorden? Of hoe kan het dat de liefde ons zo jaloers maakt onze geliefde te vermoorden?

Antwoord

Gelukkig komt het niet zo vaak voor dat mensen ervan genieten anderen te vermoorden. Het verschaffen van plezier bij het schaden van anderen wordt ook wel sadisme genoemd. Voor sadisme zijn er verschillende mogelijke oorzaken:  
- drang naar macht: sommige mensen hebben een grote drang naar macht en het kunnen beslissen over iemands leven is een ultieme vorm van macht
- wraakzucht: mensen kunnen ervan overtuigd zijn dat een ander het 'verdient' om vermoord te worden, vooral als ze geloven dat die ander bewust
een gelijkaardig onrecht heeft gepleegd (dit onrecht hoeft niet fysiek te zijn, het kan emotioneel zijn zoals het ervaren van reputatieschade)
- macabre fascinatie: een fascinatie met de dood en de kwetsbaarheid van het leven kan in extreme gevallen ertoe leiden dat mensen anderen vermoorden

Zoals je merkt is het vermoorden van anderen geen doel op zich, maar een middel om één of andere vorm van bevrediging te verkrijgen. Men geniet dus niet van het vermoorden zelf, maar wat het vermoorden voor hen brengt. Niet verwonderlijk hangt sadisme vaak samen met egocentrisme, grootheidswaanzin, sensatiezucht, een gebrek aan empathie en schuldgevoel. Empathie biedt ons het vermogen om ons in te leven in de leefwereld van anderen, waardoor we niet zomaar in staat zijn om anderen te gebruiken als een middel en schade aan hen te berokkenen. Veroorzaken we onbedoeld toch schade bij anderen en zijn we ons daarvan bewust, dan ervaren we schuldgevoelens. Empathie en het willen vermijden van schuldgevoel vormen natuurlijke barrières tegen sadisme. Bij mensen met psychopathie zijn deze barrières niet of nauwelijks aanwezig, waardoor ze meer waarschijnlijk sadistisch gedrag kunnen vertonen. 

Om te verklaren waarom jaloezie in extreme gevallen ertoe kan leiden dat iemand zijn of haar geliefde vermoordt, moeten we begrijpen wat jaloezie betekent. Romantische jaloezie treedt op wanneer we denken dat een geliefde en een (al dan niet denkbeeldige) 'rivaal' een romantische aantrekking ervaren waardoor we zelf een bedreiging ervaren voor ons zelfbeeld en/of de relatie met de geliefde. Indien men niet goed met deze ervaren bedreiging kan omspringen, kan dit aanleiding geven tot een drang om macht uit te oefenen of om wraak te nemen op de geliefde (of de rivaal), met als tragische gevolg dat de jaloerse persoon zichzelf tegenwerkt en zelf de relatie bedreigt. Dit kan zodanig escaleren dat iemand uit jaloezie zijn of haar eigen geliefde vermoordt. 
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen