Waarom is er geen apart vakgebied 'beschavingsziekten'?

Leen, 41 jaar
13 juni 2018

Antwoord

Een apart vak beschavingszieken lijkt niet erg zinvol. Er van uitgaande dat je met beschaving de technologische vooruitgang bedoelt (en daar kan heel veel over worden gediscussieerd) beslaat de term beschavingziekten meerdere gebieden. Een ervan zijn de hart- en vaat ziekten, de andere de gezwelziekten. Er zijn er nog meer zoals longziekten. Afgezien van het feit dat deze groep aandoeningen toenemen, alleen al omdat we ouder worden worden ze in de hand gewerkt door een ongezonde levensstijl. En dan kan je de vraag stellen wat of een ongezonde levensstijl wel een goed voorbeeld is van wat we beschaafd noemen. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw