Wat is het wapenschild van West-Vlaanderen?

Léa, 71 jaar
10 juni 2018

En wat was het kenteken van West-vlaanderen in 1940?

Antwoord

Misschien eerst beginnen met het centrale deel van het heraldische 'wapen', het schild.

  • vanaf 1162 was het schild van het gehele graafschap Vlaanderen een zwarte ('sabel'), staande leeuw op een gele achtergrond ('veld van goud'). De enkele beschrijvingen daarvan geven geen duidelijkheid over de aard van het dier (soms ook een luipaard, of een panter), noch over een afwijkende rode ('keel') kleur van klauwen en tong.
  • bij de oprichting van de afzonderlijke westelijke en oostelijke provincies van dat graafschap in 1815 werd daar aan de linkerzijde een schild toegevoegd, met een rood hartschild en daarrond twaalf 'taartspieën' van afwisselend blauw (lazuur) en geel ('goud'). Het staat in de linkerhelft van het nieuwe schild, waardoor het van links naar rechts een chronologie suggereert van een 'oud' en een 'nieuw' schild van het volledige graafschap. De historische achtergrond van dat zogezegd oudere schild is twijfelachtig, en wellicht afgeleid van een vrije interpretatie van een grafmonument van Willem Clito in Sint-Omaars. In diezelfde periode werd ook aan de rechterkant ervoor gezorgd dat de leeuw duidelijk een leeuw met manen werd, en rode klauwen en tong kreeg.
  • In 1997 werden die heraldische tekens nog eens bevestigd in een KB...
  • ... maar vanaf ca. 2005 ontwierpen de provinciebesturen eigen logo's en huisstijlen, die moderner oogden. De rode driehoekjes of wimpels werden dan het logo van de provincie West-Vlaanderen, moeten verplicht gebruikt worden bij bijvoorbeeld toelagen, maar zijn niet heraldisch vastgelegd. Het logo heeft overigens min of meer de vorm van de provincie, toont de vier basisregio's (ook de centrale driekhoek niet vergeten) en verwijst naar de drie speerpunten (genieten, ondernemen, zorgen voor kwaliteit) en uiteraard ook naar zee en wind.

Het wapen voegt een paar elementen toe aan het schild: een grafelijke kroon bovenaan, een duinenbodem met een paar grashelmen onderaan, en twee schilddragers namelijk een beer (links) en een leeuw (rechts). Het uiterlijk van die dieren, de bodem en de kroon verschilt nogal tussen interpretaties, om het zacht uit te drukken.

Maar in 1940 was dat dus wel degelijk het schild en het wapen van het West-Vlaamse provinciebestuur, dat overal werd gebruikt: briefhoofden, eigendommen van het bestuur, brugleuningen, oorkonden en getuigschriften... Voor meer info kan ik het provinciearchief in Brugge Sint-Andries aanraden.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen