Heeft ethyleen opgelost in water invloed op de pH?

Anne-Mie, 53 jaar
7 juni 2018

Heeft ethyleen opgelost in water een invloed op de pH van het water (niet gebufferd water, kwaliteit RO water)?

Antwoord

Beste Anne-Mie,

Het korte antwoord op je vraag is eenvoudig, nl. neen, ethyleen heeft geen invloed op de pH als het in water opgelost zou zijn. Nu daar kunnen meerdere redenen voor aangegeven worden. Ten eerste is de oplosbaarheid van ethyleen in water vrij laag, nl 200 mg/L bij 15°C. Nu dat is dus een oplossing van 0,02 gewichtsprocent wat dus zeer laag is en van daaruit zou je een klein effect verwachten op pH. Belangrijker is dat ethyleen een extreem zwak zuur is en ook een extreem zwakke base. Voor de duidelijkheid de pH weerspiegelt de concentratie van zure protonen in water. In zuiver water is dat iets van de grootteorde van 10-7 mol/L en dat leidt tot een pH van 7. Om de pH te veranderen heb je een stof nodig die ofwel zelf zure protonen (=een zuur) afgeeft en dat zou de waarde van pH verlagen (bijvoorbeeld pH=3), ofwel een stof die zure protonen kan binden (= een base) en dat zou dan de pH verhogen (bijvoorbeeld pH= 10). Nu gezien het feit dat ethyleen zowel een zeer zwak zuur is als een zeer zwakke base is zal bijgevolg de pH onveranderd blijven.

Ik hoop dat je hier verder mee kan.

Vriendelijke groeten

Dirk

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen