Waarom begint de Eigen Tijd op het einde van WOII?

Nathan, 19 jaar
25 mei 2018

Waarom begint de Eigen Tijd nu net op het einde van de 2de wereldoorlog? Waarom is de breuk tussen de Nieuwe Tijd en de Eigen Tijd net hier?

Antwoord

Beste Nathan

Het opdelen van de geschiedenis in tijdsperiodes is een artificieel gegeven, gebaseerd op wat wij als belangrijke breekpunten in de geschiedenis beschouwen. Zo zien wij bijvoorbeeld de val van het West-Romeinse Rijk als een belangrijk omslagpunt in de ontwikkelingen in West-Europa. Verder zorgen de ontdekking van Amerika, de uitvinding van de boekdrukkunst en de opkomst van het protestantisme ervoor dat de West-Europese maatschappij er in de zestiende eeuw helemaal anders uitzag dan in de vijftiende eeuw. 

De Tweede Wereldoorlog fungeert eveneens als zo'n breekpunt. Op technologisch vlak heeft deze oorlog een aantal zaken in gang gezet die de wereld zullen veranderen. Bijvoorbeeld vliegtuigen. Deze zijn geperfectioneerd voor militaire doeleinden, maar dit zorgt ervoor dat ze meer en meer ingezet zullen worden als transportmiddel voor zowel goederen als mensen na WOII, wat de globalisering bevordert. De staten in Europa krijgen de vorm die ze vandaag de dag hebben, zowel op geografisch vlak als op politiek-bestuurlijk vlak. In West-Europa heerst er een groot gevoel van vrede en 'nooit meer oorlog'. Dit zorgt voor open grenzen op economisch vlak en daarmee voor een veranderend commercieel beleid en consumptiepatroon. De middenklasse wordt alsmaar welgestelder, werkt in betere werkomstandigheden, de levensstandaard gaat omhoog enzovoort. 

Met andere woorden kunnen we zeggen dat de westerse wereld (want ook Noord-Amerika kunnen we bij dit proces rekenen) er volledig anders uitziet dan voor WOII. Je merkt zelf dat deze breuklijnen vanuit een zeer westers perspectief worden vastgelegd. Daarom zijn ze zo artificieel. Men kan heel wat argumenten aanvoeren om de breuklijn bijvoorbeeld op 1960 te leggen (de periode waarin heel veel Afrikaanse kolonies onafhankelijk worden) of op 1989 (de val van de Berlijnse muur). 

Ik hoop hiermee je vraag te hebben beantwoord.

Vriendelijke groeten

Leen Bervoets

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen