Als er in het begin alleen maar planten en water en grond en andere grondstoffen waren, hoe komt men dan aan de stoffen voor een pc,lamp,plastick fles,... te maken ?

scrolan, 15 jaar
15 juli 2008

bevoorbeeld: in het begin was er nog geen plastick... Maar plastick kun je niet van gras en water maken. Hoe heeft men dan ooit de stoffen kunnen maken voor plastick te kunnen maken ?

Antwoord

Goede vraag, Scrolan.

Ze is echter een beetje tegenstrijdig. Als je in één adem zegt dat de grondstoffen er niet waren, en dat we er blijkbaar toch in geslaagd zijn plastic te maken, zijn dat twee beweringen die elkaar tegenspreken. De wetenschappelijke methode schrijft dan voor dat een van beide aantoonbaar fout moet zijn - en dat is inderdaad ook zo.
Eerst en vooral zou je verbaasd staan wat je met plantaardig materiaal en watervoor chemie kan doen. Plastics maken is daar vast en zeker bij. Ten tweede is de meeste van onze chemie (en dat houdt dus ook plastics in) vandaag de dag gebaseerd op aardolie, wat uiteraard een natuurlijke grondstof is, die moeder natuur zelf heeft gefabriceerd. Aardolie zelf is ontstaan uit plantaardige resten, die tientallen tot honderden miljoenen jaren onder hoge druk en temperatuur zijn geconverteerd tot olie. Die olie is een rijke bron van chemische verbindingen die op weinig andere evidente manieren ter beschikking staan - voornamelijk alifatische en aromatische koolwaterstoffen. Door het "kraken" van olie krijg je korte koolwaterstofketens met dubbele bindingen, die kunnen dienen als bron voor alle mogelijke chemie, plastics incluis.
Maar aan de andere kant, moleculen bestaan altijd uit atomen, en nagenoeg alle conversies zijn op een of andere manier mogelijk. Vandaag de dag kraken we olie om aan onze grondstoffen voor de chemische industrie te geraken, omdat dat (nog steeds) het goedkoopst is. Er is echter geen reden waarom je geen gelijkaardige processen zou kunnen ontwikkelen op basis van steenkool, of zelfs op basis van plantaardig materiaal. Het is perfect mogelijk op basis van biogas (methaan) en water methanol te maken, plantenmateriaal door middel van gist om te zetten in alcoholen, en ook katalytisch vanuit plantenmateriaal mengsels van alifatische koolwaterstoffen te maken. Maar olie, dat al van zichzelf uit koolwaterstoffen bestaat, is natuurlijk wel erg makkelijk. En dat is ook de reden waarom onze nazaten onze samenleving van vandaag over een jaar of honderd zullen vervloeken - omdat we die geweldige grondstof voor het grootste gedeelte ...gewoon hebben opgestookt.

Ik hoop dat dat je een beetje verderhelpt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Christophe Vande Velde

chemie, organische chemie, organische synthese, materiaalwetenschappen, organische electronica, kristallografie, x-straaldiffractie, structuur-eigenschapsrelaties, organische zonnecellen

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen