Water kan in evenwicht zijn met haar eigen damp, maar kan het ook in evenwicht zijn met een ander gas?

selmen, 18 jaar
5 mei 2018

Lucht bijvoorbeeld?

Antwoord

Beste Selmen,

Dat is inderdaad het geval. De wet die de oplosbaarheid van een gas in een vloeistof weergeeft, is de Wet van Henry. Die stelt dat de oplosbarheid van een gas in een vloeistof (water bijvoorbeeld) recht evenredig is met de partieeldruk van het gas boven de vloeistof. 

Lucht bestaat uit ongeveer 78 % N2, 21 % O2 en 1% "restgassen", voornamelijk argon, en een klein beetje CO2 en H2O. Vermits de normale luchtdruk 1 atm is, is de parteeldruk van O2 0,21 atm. 

De oplosbaarheid van een gas is ook functie van de temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe lager de oplosbaarheid. 

Concreet voor de oplosbaarheid van zuurstof in water geldt:
0 °C : 14,5 mg/L
20 °C : 9.2 mg/L
40 °C : 6.8 mg/L

Wanneer je een bekertje water doorborrelt met zuiver stikstofgas, dan zal de partieldruk van zuurstof boven het oppervlak uiteraard nul zijn, en wordt dus ook de oplosbaarheid nul. Dit is een manier om een klein volume aan water zuurstofvrij te maken. 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen