Waarom liggen oude gebouwen dikwijls verschillende meters onder huidig straatniveau?

Denise, 68 jaar
30 april 2018

Heb dit in Marakech ook nog opgemerkt bij een gebouw naast de oude madrassa. Dit lag nu verschillende meters lager dan het straatniveau.

Antwoord

Beste Denise

Het verschijnsel dat je beschrijft, komt ook bij ons voor, in middeleeuwse steden zoals Gent of in een Romeinse stad zoals Tongeren. In Gent hebben archeologen kunnen vaststellen dat in het centrum van de stad, nabij het belfort, het straatniveau nu meer dan een meter hoger ligt dan dat duizend jaar geleden het geval was. De reden is simpel: sinds de groei van de stad is steeds weer huisvuil op straat terechtgekomen waardoor het wegdek steeds hoger kwam te liggen. Dat was een zeer geleidelijk proces, dat eigenlijk zelfs onopgemerkt gebeurde. Een meter ophoging op 1000 jaar is maar een millimeter per jaar. Op een bepaald moment stelde men natuurlijk vast dat de straat hoger lag dan de dorpel van de deur en paste men zich aan, door de deur te versteken of door een trapje naar beneden aan te leggen.

 

In Tongeren ligt het straatniveau van de oudste Romeinse bewoning (tweeduizend jaar oud) 2 tot 2,5 meter dieper dan het loopvlak van vandaag. Dat komt niet enkel door het weggooien van huisvuil maar ook omdat de stad in haar geschiedenis meerdere keren verwoest is geweest door grote branden. Bij de heropbouw egaliseerde men het terrein, maar zonder het puin van de verwoesting af te voeren. Nieuwe huizen werden bovenop de resten van oude woningen gezet waardoor het grondniveau natuurlijk steeg.

 

vriendelijke groeten,

 

Anton Ervynck

Erfgoedonderzoeker Natuurwetenschappen

Vlaamse overheid

Agentschap Onroerend Erfgoed

Team Archeologie – Afdeling Onderzoek & Bescherming

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.

e-mail: anton.ervynck@vlaanderen.be

www.onroerenderfgoed.be

Reacties op dit antwoord

  • 14/05/2018 - Denise (vraagsteller)

    Prachtig ! Bedankt voor uw heldere uitleg.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Anton Ervynck

Ecologische archeologie: studie van de resten van dieren uit archeologische opgravingen

Agentschap Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 19 bus 5 B-1210 Brussel
https://www.onroerenderfgoed.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen