Zijn de natuurlijke wetten ingebouwd in atomen of worden ze toegepast?

Lennert, 30 jaar
27 april 2018

Indien we leven in een multiversum, de andere universums andere wetten hebben en het mogelijk is om naar een ander universum te gaan waar de wetten compleet anders werken, bv. i.v.m. de aantrekkingskracht tussen elektronen en de nucleus. Hebben atomen ingebouwde regels om te gedragen of worden de wetten toegepast op alles wat zich in dat specifieke universum bevindt?

Antwoord

Je kan niet zomaar in een ander universum stappen!  Ergens heengaan is een beweging in de ruimte en de tijd.  Maar die ruimte en tijd zijn verbonden met een specifiek universum, met zijn specifieke natuurwetten.  Ook als dit universum eindig is, blijf je er altijd in, blijf je bewegen in de ruimte en de tijd waarin je geboren bent.

De theorieen over het zogenaamde multiversum blijven speculatief, en het is niet duidelijk of ze toetsbaar zijn.  Maar binnen die theorieen zijn ruimte en tijd afgeleide begrippen, specifiek verbonden met een bepaald universum.  Het is dus niet juist te stellen dat alle 'universa' geboren worden binnen een absoluut ruimtelijk en tijdelijk kader dat vooraf gegeven is. 

Reacties op dit antwoord

  • 16/05/2018 - Lennert (vraagsteller)

    Maar zijn de natuurlijke wetten nu ingebouwd in de deeltjes of zijn het externe krachten?

  • 18/05/2018 - Christoffel (wetenschapper)

    Ze zijn ingebouwd in het universum waarin de deeltjes zich bewegen. Of dat nu 'intern' is of 'extern', is een linguistisch probleem. De interacties gelden voor het universum, de mate waarop deeltjes erop reageren hangt af van hun eigenschappen, zoals massa, lading, samenstelling, ...

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Christoffel Waelkens

Sterrenkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen