Waarom zegt men 'madam' of ''madammeke', in het dialect, en nooit 'messieuke'?

Toon, 74 jaar
12 april 2018

Antwoord

Beste Toon,

Of het nu gaat om het Standaardnederlands of om een dialect of om een andere taal, een woord kan in gebruik komen in een taal door een autonome ontwikkeling binnen de taal zelf of door ontlening aan een andere taal. Als men in het Nederlands mijnheer/meneer en daarnaast mevrouw zegt, dan komt dat doordat beide woorden zich in het Nederlands autonoom ontwikkeld hebben. In sommige dialecten zegt men enerzijds meneer (zoals in de standaardtaal) en anderzijds madam. Men zegt in sommige dialecten madam omdat men dat woord aan het Frans ontleend heeft. Het Frans heeft in de loop van de voorbije eeuwen een sterke invloed uitgeoefend op vooral de zuidelijke dialecten in het Nederlandse taalgebied (Vlaams, Brabants, Limburgs). Het hoeft niet te verwonderen dat er meer Franse woorden in de zuidelijke dialecten voorkomen dan in de noordelijke (Hollands, Gelders, Gronings ...). Dat heeft natuurlijk veel met de nabijheid van het Franse taalgebied te maken en ook met de Belgische geschiedenis die vooral in de periode 1830-1930 voor een enorme toevloed van Franse woorden in de zuidelijke dialecten gezorgd heeft. Dat men voor het ene begrip (madame) een beroep doet op een Frans leenwoord en voor het andere begrip (meneer) niet, kan toeval zijn of ook niet. Misschien is er wel een verklaring mogelijk, bijvoorbeeld dat men tegenover dames meer redenen zag om chic te doen en het Franse woord te gebruiken dan tegenover heren. Dat zou kunnen, maar dat is maar een poging tot verklaring.

Met hartelijke groet,

Peter Debrabandere

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Docent Peter Debrabandere

Nederlands Specialismen: Nederlands (algemeen), Nederlands in Belgiƫ (Belgisch-Nederlands), Standaardnederlands, taalnormen, taalzorg, taaladvies

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen