Hoe snel verloopt de verdampingssnelheid van water onder vacuüm?

patrick, 63 jaar
12 april 2018

Ik wil 4 cm3 water verdampen op een oppervlak van 160 cm2. Ik wil dit doen onder een vacuüm. Hoelang moet ik dit vacuüm in stand houden wil alle water verdampt worden?

Antwoord

Dag Patrick,

Het is moeilijk om de precieze tijd te bepalen die daarvoor nodig is.  Die verdampingstijd is functie van een aantal parameters. 

Een eerste parameter is het oppervlak waarover de verdamping kan plaatsgrijpen. Bij jou is dat dus 160 cmen een eenvoudige berekening leert ons dan dat het water dan 0.25 mm hoog staat. Dat staat in elk geval al garant voor een snelle verdamping. 

Een tweede probleem is dat verdamping endotherm is: er wordt warmte onttrokken aan het wateroppervlak dat verdampt. Als de warmtecapaciteit van het systeem klein is, dan bestaat de mogelijkheid dat het water bevriest, en dan zal de verdamping een sublimatie worden, en zal het proces heel wat meer tijd kosten. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het water niet kan bevriezen, en bij voorkeur een wat hogere temperatuur heeft.

Een andere parameter is de diepte van het gebruikte vacuüm. Dit is natuurlijk afhankelijk van de pomp die je gebruikt. Een andere pompparameter die ook belangrijk is, is de pompcapaciteit: hoeveel lucht kan de pomp verpompen bij het gevraagde vacuüm. 

Over het algemeen is het zeer moeilijk om te schatten hoe lang zoiets gaat duren, precies omdat er zoveel onbekenden zijn. Gebaseerd op mijn eigen ervaring met vacuümtechnologie van lang geleden, zou ik voorzichtg schatten dat dit hoogstens een paar minuten zal duren, en dat bij gebruik van een goede pomp. Uiteindelijk zal een experiment uitsluitsel moeten geven. 

Reacties op dit antwoord

  • 28/04/2018 - patrick (vraagsteller)

    Dank je wel voor het antwoord. Ik ga ermee verder.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen