Hoe groot moet een goede steekproef zijn?

Ann, 52 jaar
9 april 2018

We willen een handleiding maken om onze leerlingen (secundair onderwijs) te begeleiden bij het maken van een eindwerk. Als zij voor hun eindwerk een enquête willen opstellen, hoe groot moet hun steekproef dan zijn? Welke richtlijn geven we hen mee?

Antwoord

Alles hangt hierbij af van wat je wil onderzoeken met je enquêtes. Om enigzins wat betrouwbare uitspraken te kunnen doen zou ik toch zeker voor een 30-tal respondenten proberen te zorgen. Wat belangrijker is, is de manier waarop de steekproef wordt gekozen. Hierbij is het belangrijk om goed af te bakenen wat en wie je wil onderzoeken.

Wil je algemeenheden onderzoeken, dan is het zeer belangrijk om de steekproef zo aselect mogelijk af te nemen. Dit wil zeggen dat er genoeg variatie moet zitten tussen de respondenten. Er moet bv. een goeie mix zijn op basis van geslacht, etniciteit, leeftijd, beroep, enz. Op die manier worden er bepaalde respondenten niet over-/ondervertegenwoordigd. Of anders gezegd, je steekproef moet er ongeveer hetzelfde uitzien (qua samenstelling) als de populatie.

Stel dat je je echt wil focussen op een bepaalde doelgroep, dan is het natuurlijk de bedoeling om effectief bij die doelgroep de enquêtes af te nemen. Maar ook hier is een goede mix van geslacht, leeftijd, enz. wenselijk. Dan kan je die groepen nog eens gaan vergelijken.

Algemeen lijkt het mij ook belangrijk om mee te geven dat ze hun resultaten niet kunnen veralgemenen naar bv. Vlaanderen, of Gent, of ... Zelfs een representatieve steekproef nemen van enkel een school is al een heuse opdracht, maar zou wel nog mogelijk kunnen zijn als de respondenten op geheel toevallige wijze gekozen worden (en dus niet enkel respondenten uit eigen sociaal netwerk). Op die manier denk ik dat de leerlingen dus in de meeste gevallen beperkt zijn tot uitspraken over de steekproef zelf.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen