Hoe ver reikt directe straling van uranium zoals deze in een kerncentrale gebruikt wordt?

Chris, 53 jaar
9 maart 2018

Om de gevaren van een kernongeluk in te schatten is het belangrijk om te weten hoever de directe straling reikt. Ik bedoel dus niet de fallout, die zich over tientallen kilometers of meer kan verspreiden, maar enkel de directe straling. Alfa straling, b├Ęta straling raken niet ver, maar over gammastraling vind ik geen gegevens. Ik woon op 5 km van de kerncentrale van Doel en kan de koeltorens vanuit mijn huis zien. Vandaar mijn vraag.

Antwoord

Alfa- en betastraling hebben inderdaad een zeer korte absoptielengten en kunnen zeer eenvoudig afgeschermd worden.

Ook gammastraling kan afgeschermd worden. In bijgevoegde figuur zie je dat gammastraling een genormaliseerde absorptielengte heeft die afhangt van de energie (golflengte) en van het absorberende materiaal. Je ziet de hoogste absorptielengte, d.w.z. de moeilijkste afscherming, bij energieën rond de 10 MeV, voor ongeveer alle materialen.

Voor Silicium en Calcium, bestanddelen van beton, vind je maximale genormaliseerde absorbsielengtes in de orde van 30 to 50 cm genormaliseerd voor een densiteit (soortelijk gewicht) van 1kg/dm³ or 1g/cm³. Je bekomt de werkelijke absorbsielengte door te delen door de densiteit. De maximale absorptielengte in beton is ongeveer 20 cm, en in het algemeen minder dan 10cm. Dit wil zeggen dat de stralingsdensiteit met een factor e (2.81) vermindert per 20cm betondikte. Voor zwaardere materialen zoals lood is dit enkele cm.

Je kan dus gammastraling effectief afschermen door zeer dikke betonnen muren of loden bekleding. 

Wat men in feite doet is de bron, de reactor, plaatsten onder het grondniveau. Daardoor is de afscherming de aarde zelf, en dus in jouw geval 5km dik. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

null Bart Dierickx

elektronica beeldopnemers cryogenica metafysische vragen lucht- en ruimtevaart en de meest onmogelijke zaken

Vlaamse wetenschappers in het buitenland

http://ikhebeenvraag.be/help.jsp

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen