Hoe kan reclame ons beïnvloeden?

Eleonora, 14 jaar
28 februari 2018

Antwoord

Reclame kan ons op heel wat manieren beïnvloeden. Algemeen kunnen we spreken van twee niveaus van beïnvloeding: 1. Wanneer we veel aandacht besteden aan een advertentie zullen we heel wat aspecten uit de advertentie observeren en gaan we grondig redeneren over de boodschap van de advertentie. Hierbij spelen vooral rationele/informatieve elementen over het product of de dienst een belangrijk rol. We zullen de voorgestelde argumenten uit de reclame afwegen ten opzichte van onze reeds verworven informatie over het product of de dienst. Het doel van de marketeers van Dash bij de reclame “Dash wast witter dan wit” is bijvoorbeeld dat we ervan overtuigd geraken dat het product effectief ervoor zorgt dat onze witte kleren keer op keer wit blijven na het wassen. Op dit niveau zullen we deze boodschap dus afwegen met onze eigen eerdere ervaringen met het product en met informatie uit andere bronnen zoals familie of vrienden. 2. Wanneer we niet veel aandacht besteden aan de advertentie kunnen we ook beïnvloed worden door verschillende aspecten. We kunnen ons bijvoorbeeld laten leiden door simpele vuistregeltjes zoals: “een expert zal wel gelijk hebben” wanneer een expert aan het woord komt in een reclamespot. Op dit niveau spelen ook emotionele aspecten een heel belangrijke rol. Door het product herhaaldelijk te koppelen aan positieve emoties, kan het product op zich als positief ervaren worden. De reclames van Coca Cola spelen hier heel vaak op in: “Coca Cola, taste the feeling”; “Coca cola, open happiness”…; telkens wordt Coca Cola gelinkt aan een positief gevoel. Zonder dat hier grondig wordt nagedacht over de functionele aspecten van het product, kan het product al als positief ervaren worden enkel door die link met positieve gevoelens. Dit niveau is interessanter voor marketeers aangezien reclame vaker niet veel aandacht krijgt door gebrek aan interesse, door de veelheid aan reclame, door het integreren van de reclame in andere non-commerciële content (zoals banneradvertenties of product plaatsing) en door multitasking (bv. op je smartphone kijken terwijl er reclame op de tv komt). Twee interessante boeken die je meer inzicht kan bieden in alle mogelijke psychologische effecten van reclame binnen de twee niveaus zijn de volgende: • Decoding advertising & consumption : the ultimate framework - Patrick Vyncke • The psychology of advertising – Bob M. Fennis en Wolfgang Stroebe

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw