Wat is de meest uitgebreide onderverdeling van de bloedgroepen? (Ik bedoel de subbloedgroepen van O, A, B en AB)

Christel , 47 jaar
28 februari 2018

Ik ben op zoek naar voornamelijk de subbloedgroepen van bloedgroep B, en waar je deze specifieke subbloedgroepen het meeste vindt ter wereld..

Antwoord

Beste Christel,

Subbloedgroepen bestaan er enkel voor A, B en AB maar niet voor O aangezien dit gewoon de notering is voor de afwezigheid van bloedgroep A/B/AB. Van bloedgroep B werd er in het verleden een subtypering gemaakt met onder andere subtypes B3, Bx, Bm en Bel. Deze subtypering voor bloedgroep B had in de medische praktijk eigenlijk weinig betekenis en wordt momenteel dan ook niet meer gebruikt. Bloedgroep A heeft echter nog wel een aantal bekende subtypes zoals A1, A2, A3, Am, Ax, Aend, Aint en Ael. Ongeveer 80 % van de mensen met bloedgroep A heeft subtype A1 en 20 % ongeveer subtype A2. De andere A subtypes zijn zeldzaam. Eenzelfde verdeling is er binnen bloedgroep AB, ttz subtypes A1B en A2B hebben eenzelfde voorkomen in de algemene bevolking als A1 en A2. Tussen A1 en A2 zijn er zowel kwantitatieve als kwalitatieve verschillen: zo heeft subtype A1 meer A antigenen op het membraan van de rode bloedcellen ivm subtype A2 en heeft subtype A1 ook nog een extra antigeen ivm subtype A2. Dit maakt dat mensen met bloedgroep A2 naast anti-B ook anti-A1 antistoffen in hun bloed hebben. Dit is een allemaal een complexe materie met gelukkig slechts een zeer beperkte impact in het hele bloedtransfusiegebeuren in de praktijk.

Het voorkomen van bepaalde bloedgroepen is sterk rasgebonden en zal over de gehele wereld verschillen. De subbloedgroepen volgen dit natuurlijk tot op zekere hoogte. Met de toenemende migratiestromen en vermenging van etniciteiten over de gehele wereld in de loop van verschillende generaties is het echter moeilijk om dit zuiver geografisch te duiden met uitzondering van historisch meer afgesloten regio's als bvb Japan. Een studie die het voorkomen van subtypes van bloedgroep B onderzoekt is mij dan ook niet direct bekend.

 

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 12/03/2018 - Christel  (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg! Echter heb ik een vraag mbt het sterk rasgebinden zijn van bepaalde bloedgroepen: Als een man met genotype BO, fenotype bloedgroep B vanuit paternale lijn heeft gekregen Dit in combinatie met Y-haplotype R1a of een downstream van Haplogroep R1a, Hoe groot is de kans dan dat deze man vanuit paternale lijn West-Europees descendant is?

  • 13/03/2018 - Glenn (wetenschapper)

    Beste Christel, Jouw specifieke vraag behoort niet tot mijn specifiek medisch expertisedomein. Ik stel voor dat je deze laatste meer gedetailleerde vraag op het algemeen forum plaatst zodat een collega uit een ander onderzoeksgebied (evolutiebiologie, ...) jouw vraag kan behartigen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw