Zijn er organismen die hun voordeel halen uit klimaatopwarming?

Anke, 18 jaar
14 februari 2018

We weten allemaal dat de opwarming van het klimaat nadelige gevolgen heeft voor dieren, mensen enz. Maar ik vroeg mij af of er ook organismen zijn die hieruit hun voordeel halen.

Antwoord

Men ziet inderdaad nu al dieren waarvan men een groei van de populatie toeschrijft aan de klimaatopwarming. Bv. orka's die in aantal toenemen en waarvan men denkt dat dit het gevolg is van het feit dat zeehonden, prooien van orka's, niet meer op ijsschotsen kunnen vluchten omdat er minder ijs is. Op langere termijn kan het zijn dat de orka's dan weer minder voedsel zullen vinden en hun aantallen weer achteruit zullen gaan.

Een ander voorbeeld is de dennenkever die in Noord-Amerika de dennenwouden kaalvreet en waarvan de populatie toeneemt en in leefgebied uitbreidt. Ook kwallen lijken in aantal toe te nemen, en verder muggen, kakkerlakken en sommige andere insectensoorten. Opwarming is ook goed voor bacteriën, blauw- en groenwieren, onder meer soorten die bij de mens zorgen voor voedselvergiftiging en watervergiftiging, alsook besmettelijke ziekten als cholera.

Kortere winters, vroege lente en hogere temperaturen bij ons zijn voordelig voor standvogels en broedvogels die immers minder van de koude te lijden hebben (minder sterfte) en meer insecten vinden voor hun jongen (meer nakomelingen). Knaagdieren zoals muizen en ratten varen er ook wel bij want die kunnen ook niet zo goed tegen een lange koude winter. En dat is dan weer goed nieuws voor vossen en roofvogels.

Maar opwarming betekent ook in veel streken op onze planeet dat er minder water voorradig is voor de planten en dieren. En ook voor mensenpopulaties, denk maar aan de huidige watercrisis in Zuid-Afrika (Kaapstad en Kaapprovincies). Uitdroging is voor planten een groot probleem en dat leidt dan weer tot grote veranderingen in habitat voor heel wat dieren. In de oceanen leidt de verhoging in koolzuurgehalte tot verzuring van het water, wat vooral nadelig is voor organismen met kalkskelet. Omdat in de natuur alles met elkaar verbonden is, is het zeer moeilijk te voorspellen welke organismen op langere termijn eventueel voordeel zullen hebben. Degenen die zich het best kunnen aanpassen en geen te strikte leefcondities vereisen, zijn in het voordeel. En dat zijn vooral micro-organismen en insecten. En daarnaast soorten die al aangepast zijn aan de mens zoals knaagdieren. Maar het valt zeer te vrezen dat de biodiversiteit, die het al zwaar te verduren had vanwege de mens, nog verder zal afnemen door de klimaatveranderingen. Een recente studie schatte dat maar 4% van de diersoorten, en nul procent van de plantensoorten, voordeel zou halen uit de klimaatverandering.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw