Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om al onze kerncentrales te vervangen? En hoeveel windmolens?

Guy, 65 jaar
9 februari 2018

In de veronderstelling dat alle centrales werken natuurlijk.

Antwoord

De energie die onze kerncentrales in België jaarlijks produceren is ongeveer 60% van de totale geproduceerde elektrische energie in ons land.  Dat komt neer op ongeveer 40TWh per jaar.  Theoretisch kunnen onze kerncentrales met een gecombineerd vermogen van bijna 6000MW een totale productie leveren van zo'n 52TWh per jaar, maar in de praktijk is er altijd een deel van het jaar dat centrales niet werken wegens onderhoud.  Onze kerncentrales zijn dus ongeveer 80% van de tijd beschikbaar, wat het hoogste is van alle vormen van energieopwekking.

Om per jaar 40TWh te produceren met zonnepanelen heb je nog wat meer gegevens nodig.  Een zonnepaneel levert maximaal 150W per m², dus 1.3MWh per jaar.  Helaas produceert een zonnepaneel slechts in uitzonderlijke omstandigheden ook werkelijk 150W/m², enkel op de meest heldere en zonnige dag en enkel op de middag.  In de praktijk levert een zonnepaneel per jaar eerder ongeveer 100kWh, een heel verschil met de theoretische 1300kWh...  Voor het produceren van 40TWh heb je dan ook 40000000000/100= 400 000 000 m² of 400km² nodig.

Met een windturbine zijn de cijfers anders.  Windturbines hebben typisch een vermogen van 1-3MW, laten we 2MW nemen.  Theoretisch leveren die dus zo'n 17.5GWh per jaar.  Opnieuw kunnen windturbines enkel sporadisch hun volle vermogen leveren en in de praktijk halen ze typisch zo'n 2000 vollasturen. Daardoor is de productie van een windturbine eerder zo'n 4GWh per jaar.  Voor 40TWh heb je dus zo'n 10 000 windmolens nodig.

Hoewel dat laatste een haalbare kaart lijkt, moeten we er natuurlijk bijnemen dat we dezelfde capaciteit aan elektriciteitsopwekking moeten in standby staan hebben voor windstille nachten.  Het is uiteraard bijna onmogelijk om een bedrijf te laten investeren in het bouwen van een centrale die slechts af en toe mag werken en enkel als reservecapaciteit mag dienen.  We dienen er dus rekening mee te houden dat, als we zo veel mogelijk CO2 arme elektriciteit willen maken, we ofwel heel hoge prijzen zullen moeten aanrekenen om de reservecapaciteit te bekostigen, ofwel moeten leven met een onzekerheid of er wel stroom uit het stopcontact zal komen vandaag of moeten blijven inzetten op nucleaire energie.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw