Hoe is het mogelijk dat de doodstraf duurder zou zijn dan een levenslange celstraf?

Ruben, 22 jaar
15 januari 2018

Antwoord

Verschillende studies hebben reeds bewezen dat het uitspreken van de doodstraf uiteindelijk duurder uitkomt dan het uitspreken van een levenslange gevangenisstraf. Wanneer men hier spreekt over de kosten, gaat het over de totale kosten van het volledige proces - van begin tot einde (en niet enkel over de kostprijs van de injecties bijvoorbeeld). Aangezien de doodstraf een onomkeerbare uitspraak betreft, moet er voorafgaand aan en gedurende het proces (nog veel meer dan bij andere zaken) aandacht besteed worden aan een correcte, juiste procesvoering waarbij de schuld met 100% zekerheid moet vaststaan. Het veroordelen van een onschuldig persoon heeft in dit geval nog veel zwaardere gevolgen dan bij een levenslange gevangenisstraf (die nog steeds kan worden gecontesteerd indien bijvoorbeeld nieuw bewijsmateriaal gevonden zou worden na een aantal jaren). Hierdoor moet het openbaar ministerie een zeer sterke zaak opbouwen. Dit betekent het oproepen van meer getuigen, meer experten,... Dit resulteert meestal in zeer lange rechtzaken (jarenlang) en dit kost allemaal ongelofelijk veel geld (gerechtskosten, advocatenkosten, betalen van experten, vergoeding juryleden,...). En zelfs nog voor dat de zaak zelfs van start kan gaan, gaat er ontzettend veel voorbereiding aan vooraf. Daarnaast gaan veroordeelden tot de doodstraf ook vrijwel altijd in beroep, waarbij het proces soms volledig opnieuw gevoerd zal moeten worden.

In de Verenigde Staten is het daarenboven ook zo dat er gewerkt wordt met een systeem van 'guilty plea', waarbij een verdachte kan bekennen dat deze een misdrijf gepleegd heeft in ruil voor een minder zware straf. Hierdoor kan het proces ook veel sneller verlopen dan wanneer dit volledig uitvoerig moet worden gevoerd om tot een doodstraf te kunnen komen. Dit zorgt ervoor dat zeker in de VS de kost voor de death-row vaak veel hoger ligt dan de gemiddelde kost van een 'normale' moordzaak.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen