Wat is de betekenis van het achtervoegsel 'han' in een aantal plaatsnamen in Wallonië?

Bert, 63 jaar
11 januari 2018

In de provincie Luxemburg zijn er nogal wat plaatsnamen, gelegen aan de rivier de Semois, die op "han"eindigen. Ik ben benieuwd naar de betekenis van dit achtervoegsel.

Antwoord

Door de ligging aan de rand van het Germaans taalgebied en door de langdurige aanwezigheid van Franken die Gallië hebben veroverd, zijn heel wat plaatsnamen in onze streken van Germaanse oorsprong. Meer bepaald Wallonië heeft een sterke Germaanse invloed ondergaan. De meest waarschijnlijke verklaring voor -han is dat het verwant is aan het Germaanse ham, zoals we dat terugvinden in "inham". Dit betekent een stuk land dat een hoek vormt, bv. aan de meander van een rivier. Veel van die plaatsnamen vinden we bijgevolg bij rivieren terug, meer bepaald bij rivieren die meanderen, zoals dat het geval is met de Semois. Han is dus geen suffix, maar een woord dat alleen kan gebruikt worden, vandaar Han-sur-Lesse bv. Toponiemen met -han zijn bijgevolg samenstellingen waarbij het eerste deel eventueel naar een eigennaam kan verwijzen of een object aanduiden. Zo zou Poupe in Poupehan "fee" kunnen betekenen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen