Komt de naam frank (munt) van de naam Frank (persoon)?

Toon, 73 jaar
14 december 2017

Is er een verband tussen de frank (munt) en de Frank (man)?

Antwoord

Er is geen zekerheid over de etymologie van het woord frank voor de aanduiding van een munt. In het Nederlands komt het woord alleszins uit het Frans. Meestal wordt aangenomen dat er in de 14de eeuw een gouden munt was waarop "Francorum Rex" stond, wat koning der Franken of Fransen betekent. Dit opschrift zou ertoe geleid hebben dat de gouden munt "franc" werd genoemd.

Er zijn echter andere hypothesen. In het Frans betekent "franc" ook "vrij". De munt werd blijkbaar geslagen naar aanleiding van de bevrijding van de Franse koning Jean II die gevangen was genomen  in Engeland.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw