Kan men het gewicht van een foton bepalen wanneer het foton door een atoom opgenomen wordt?

Pierre, 70 jaar
10 juli 2008

Wanneer een foton door een atoom wordt opgenomen verhoogt de totale energie van het atoom met deze van het foton. Energie=massa. Kan men hierdoor het gewicht van een foton (niet in beweging ) bepalen?

Antwoord

Een foton is een deeltje met rustmassa nul, dat aan de lichtsnelheid beweegt. Het heeft weliswaar rustmassa nul, maar heeft wel een minieme hoeveelheid energie. Wanneer een atoom een foton absorbeert, gaat het meestal over een van de elektronen die rond de atoomkern draaien die het foton absorbeert. Hierbij wordt de energie van het foton volledig overgedragen aan het elektron dat nu "aangeslagen" is. De totale energie van dat elektron is dan ook hoger dan voorheen.

Het elektron zal dan spontaan een foton van gelijke energie weer uitzenden (emissie) omdat het weer naar zijn rusttoestand wil terugkeren.
Als de energie van het geabsorbeerde elektron hoog genoeg is kan het elektron bij de absorptie zelfs losgeslagen worden van het atoom. Men zegt dan dat het atoom geïoniseerd is, en het elektron noemt men een vrij elektron.

De energie van het foton komt dus niet terecht in de rustmassa (het eigenlijke "gewicht" zoals wij dat intuïtief kennen en meten) van het atoom. Het proces van emissie gebeurt trouwens ook zeer snel nadat het foton geabsorbeerd werd, in een minieme fractie van een seconde.

Men kan hierdoor dus niet de massa van een foton bepalen, maar eigenlijk is dit ook niet nodig: een foton heeft immers geen massa.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen