Wat is de betekenis achter deze cartoon uit de Koude Oorlog?

Cirsten, 16 jaar
14 november 2017

Antwoord

Eigenlijk redelijk eenvoudig, eens je beseft dat het in volle Koude Oorlog verscheen, waarbij de Verenigde Staten heel West-Europa aan zich bond via de militaire NAVO (opgericht in 1949) en het economische Marshallplan (1948-1952).

De VS zijn voorgesteld als een vogelverschrikker die met een bom en een granaat probeert de vredesduiven (elk met een papiertje met 'vrede' in verschillende talen) weg te jagen. De grond rondom is bezaaid met zwaarden, gifflesjes en bommen. Onder de volgelverschrikker schuilen bang de toenmalige West-Europese regeringsleiders: Vincent Auriol (Frankrijk), Konrad Adenauer (West-Duitsland), Clement Attlee (Verenigd Koninkrijk), Alcide de Gasperi (Italië).

De cartoon zegt dus dat de VS haar bondgenoten bang maakt voor elk vredesvoorstel, maar eigenlijk zelf wapens rondstrooit. Tegelijk is de hoeveelheid duiven overweldigend, en lijken vooral de Europeanen dom. Die verschuilen zich immers net onder de bron van alle gevaar...

Auteur was het tekenaarscollectief Kukryniksy, en het stond (in kleur) op de kaft met het onderschrift 'мир победит войну (Mir pobedit woinu)', oftwel 'De vrede zal de oorlog overwinnen', een klassieke sovjet-slogan. In de tekening wordt die grappig omgedraaid: oorlog houdt hier alle vredespogingen op afstand.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen