Wat is een metaalion?

Flip, 16 jaar
9 november 2017

Antwoord

Beste Flip,

Zoals je weet bestaat de wereld om ons heen uit atomen. Er zijn op dit moment 118 elementen gekend en opgetekend in de tabel van Mendelejev. Een handige eigenschap van deze tabel is dat elementen gegroepeerd staan die vergelijkbare eigenschappen hebben. Als je op de interactieve tabel kijkt op ptable.com dan zie je dat je de elementen kan opdelen in metalen en "niet-metalen" (en probleemgevallen op de grens). De metalen zelf kan je verder gaan opdelen in transitie-metalen (d-blok), Actiniden en Lanthaniden, ...

Nu weten we dus wat een metaal is: een element dat tot de metalen behoort in het periodiek systeem.

Wat is dan een metaalion? Ion in de naam die chemici geven aan atomen (en ook moleculen) die te veel of te weinig elektronen hebben. Ze hebben daar zelfs twee namen voor: anion (is negatief geladen = te veel elektronen) en kation (is positief geladen = te weinig elektronen). De term ion is dus een verzamelnaam voor anionen en kationen.

Komen we terug bij het metaalion. Een metaalion is dus een atoom dat in het periodieke systeem geclassificeerd staan als metaal en een te veel of te weinig aan elektronen heeft.

 

bv.
Kationen: Ag+, Li+, Fe2+, Fe3+, Po2+, ...
Anionen: Po2-, Cr-,...
 
 
Danny

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen