Waarom hebben veel Nederlanders zo'n rare achternaam?

Jasper , 13 jaar
8 oktober 2017

Antwoord

Het is een mythe dat er meer rare Nederlandse achternamen zijn dan elders - voor elk van hun 'Zoetemelk' heb je hier wel een 'Uytebroeck' in Vlaanderen. Ook klopt het niet dat die vreemde namen werden aangenomen als bespotting van de (Oostenrijkse, later Franse en Nederlandse) burgerlijke stand: zowel Zoetemelk als Uytebroeck hadden aanvankelijk géén humoritische betekenis. Hieronder staat een link naar een lijstje van grappige Nederlandse achternamen, maar je zou die dus ook voor Vlaanderen kunnen aanleggen, èn soms hebben ze wel een serieuze betekenis gehad.

Wel zijn er een aantal typische eigenschappen bij Nederlandse achternamen:

  • de spelling is veelal moderner: zelden een -ck of -cke achteraan, maar een gewone -k of -kke; oe-klanken worden zo geschreven en iet als 'ou'. Hun burgerlijke stand startte dan ook ruim 15 jaar later dan in Vlaanderen, en vond er moeilijker ingang.
  • de tussenvoegsels (de, van) hebben een kleine letter.
  • In Oost-Nederland verwees de achternaam vaak naar de boerderij, waaraan -ing of inga werd toegevoegd. Het zijn dus toponiemen, verwijzend naar een woonplaats.
  • In Noord-Nederland kwam -stra en -sma als uitgangen veel voor, die meestal patroniemen waren, verwijzend naar de afkomst.
  • In Zuid-Nederland kwamen dan weer veel -s of -sz voor, ook patroniemen die in Vlaanderen veel voorkomen maar haast enkel met een -s, van Peeters of Pieters tot Janssens.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen