Welk soort kever is dit en hoe raak ik er vanaf?

Anneke, 27 jaar
28 september 2017

De voorbije week zag ik kleine zwarte kevertjes die zich verstopten in de naden van m'n houten ramen. Ik had er eerst geen erg in, maar nu valt het toch op - ze komen elke dag tevoorschijn tegen de late namiddag / valavond. Ze zijn heel snel: van zodra ze beweging zien, schieten ze weer in een hoekje. En vandaag zag ik ook dit exemplaar - een volgroeide versie? Iemand een idee wat ze zijn, of ze schadelijk zijn en hoe ik er vanaf kom?

Antwoord

Beste Anneke,

het insect op de foto is de grauwe veldwants Rhaphigaster nebulosa (familie Pentatomidae).

Deze wants overwintert als adult, bij voorkeur op muren bedekt met klimop, of in scheuren en kieren. Omwille hiervan worden deze wantsen soms ook in woningen aangetroffen om te overwinteren; ze veroorzaken hier zeker geen schade. Deze wantsen leven op verschillende houtige gewassen, vooral loofbomen, ook wel op onkruiden. Om zich te voeden beschikken deze insecten over een zuigsnavel, dit is een soort stekel waarmee plantencellen worden aangeprikt en leeggezogen.   

Wat de kleine zwarte kevertjes betreft: zonder foto is dit moeilijk om hierover uitspraak te doen. Ik stel voor dat je één of meerdere foto's neemt. Als het echt om kleine kevertjes gaat is het misschien beter om enkele exemplaren op te sturen in een stevig recipiënt naar het ILVO, Diagnosecentrum voor Planten, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820 Merelbeke. Dan kunnen we met behulp van de stereomicroscoop kijken om welke soort het gaat. Pas dan kunnen we uitspraak doen over de levenswijze, en zien in hoever deze schadelijk zijn, en een bestrijding noodzakelijk is.    

met vriendelijke groeten,

Hans

Reacties op dit antwoord

  • 07/10/2017 - Anneke (vraagsteller)

    Beste Hans, Hartelijk dank alvast voor deze uitleg. Ik heb net een foto kunnen nemen van zo'n zwart kevertje, maar ik kan aan deze reactie geen foto hangen. Ik zal een nieuwe vraag openen. Met vriendelijke groeten, Anneke

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen