Waarom loopt mijn radiogestuurde klok achter op de juiste tijd?

Raf, 53 jaar
6 september 2017

Ik heb een radiogestuurde wandklok gekregen die op batterij (1x type AA/1,5V) werkt. Eenmaal de batterij in de klok, start de secondenwijzer en draaien beide wijzers versneld door tot 00u00. Dan 'stopt de tijd' gedurende enkele minuten. Ik veronderstel dat er dan via DCF een check gebeurt naar de juiste tijd. Vervolgens start de secondenwijzer opnieuw en draaien beide wijzers versneld door naar die juiste tijd. Sinds enkele dagen merk ik dat de klok trager begint te lopen (ongeveer 1 min/uur). Alhoewel ik de functie van de 2 knoppen achteraan en niet ken, heb ik ontdekt dat het ingedrukt houden van de knop gedurende minstens 5 sec, de identieke stappen oplevert als de batterij er uithalen en opnieuw plaatsen. In beide gevallen krijg ik opnieuw de juiste tijd te zien, voor korte tijd althans ... Maar ik heb eveneens ontdekt dat het vervangen van de batterij door eentje met een hogere spanning (dus minder leeg) ervoor heeft gezorgd dat de tijd nu langer correct blijft (op het ogenblik van dit schrijven al minstens 7 dagen). Dit laatste had ik niet verwacht! En dus stel ik mij nu volgende vragen. 1) Wat/hoe is de werking van de 2 knoppen en ? 2) Hoe kan het dat een radiogestuurde klok achterop de juiste tijd loopt? Zelfs met een minimale vertraging van de seconden zou men toch nooit aan 1 min/uur mogen komen? Uit het feit dat een batterij met een hogere spanning dit euvel oplost, trek ik volgende conclusies: - of de seconde-eenheid is variabel, afhankelijk van de batterijspanning, - en/of er gebeurt periodiek een tussentijdse tijdscorrectie via DCF bij een minimale batterijspanning. Ik vrees dat dit euvel heel toestelafhankelijk is, maar hoop dat iemand mij hiervoor toch een verklaring kan geven. Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Wat de functie van de knoppen betreft kan ik U niet helpen.

Wat de werking van de klok betreft wel.

In een gewoon digitaal uurwerk wordt een nauwkeurige klokgenerator gebruikt (basisklok om 1 seconde af te passen) die heel nauwkeurig is. De schakeling compenseert variaties in de voedingsspanning.

In een DCF ontvanger zit dat (soms) niet. Dat is ook niet nodig omdat de klok zichzelf regelmatig synchroniseert met het radiosignaal dat door de DCF zender wordt verzonden.

De DCF zender stuurt echter een heel zwak signaal uit. Er zijn heel wat gevallen waar het signaal beinvloed wordt door externe parameters (aanwezigheid van andere elektrische toestellen, dikte van muren, weersomstandigheden, etc.).

Het kan dus best zijn dat de ontvangst van het DCF signaal verstoord is. De klok synchroniseert niet meer. De inwendige oscillator kan afhankeliijk zijn van de voedingsspanning (van de batterijspanning) (zo is ook de gevoeligheid van de DCF ontvanger afhankelijk hiervan).

Kijk dus na of er geen storende toestellen in de buurt staan (en zowat alles verstoort het DCF signaal). Kijk ook na of uw klok niet door dikke muren of metalen wanden van de buitenwereld is afgescheiden. Plaats een nieuwe batterij (een batterij is leeg wanneer de spanning onder de 1.1 volt zakt. Soms wordt 0.9v genomen, maar dat is afhankelijk van toestel tot toestel).

De meeste klokken synchroniseren 1 keer per 24 uur. Binnen de 24 uur zou de klok niet meer dan 1 seconde mogen verlopen. Is dat meer, dan kan je de klok best vervangen.

Een te hoge luchtvochtigheid in het lokaal waar de klok hangt kan ook grote afwijkingen veroorzaken.

Met vriendelijke groet.

Reacties op dit antwoord

  • 07/09/2017 - Raf (vraagsteller)

    Wegens de manier van schrijven werden de afkortingen van de knoppen niet afgebeeld in het artikel. Het betreft de knoppen 'M.SET' en 'REC'. Weet u hier iets meer over? Misschien verwijst 'M.SET' naar 'Minute Set'? Dus door de knop 'REC' 5 sec ingedrukt te houden, wordt de tijd correct gereset. Dit gebeurt ook met de minst volle batterij! U spreekt van een inwendige oscillator die afhankelijk is van de voedingsspanning. Ervan uitgaand dat dit de duur van een seconde bepaalt, verklaart dit waarschijnlijk waarom de klok achterop hinkt met die lage spanningsbatterij? Alhoewel de klok zich initieel correct positioneert met die batterij, vind ik het dus heel eigenaardig waarom zij zich na 24 uur niet meer synchroniseert. Misschien omdat zij dan al zo 'n 24 minuten achterop hinkt, en er dan een logica wordt gehanteerd dat de afwijkingsmarge té groot is (normaal maar 1 seconde!) en er niet meer gesynchroniseerd dient te worden. Het ware beter geweest dat bij een té lage spanning de secondewijzer gewoonweg niet meer reageert, waardoor het meteen duidelijk is dat de batterij dient vervangen te worden. Vriendelijk bedankt voor uw duidelijke uitleg!

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen