Waar vind je statistieken van het aantal blanken, zwarten enz. in de wereld?

Jonathan, 33 jaar
1 september 2017

Er zijn duidelijke verschillen tussen mongoloïden, negroïden en kaukasische mensen (weliswaar allemaal tot hetzelfde ras homo sapiens behorende). De meest duidelijk is hierbij de huidskleur (waar wel nog tussen-varianten op te merken vallen). De reden voor mijn vraag is dat vaak gesproken wordt over de blanken en de kleurlingen. Maar als de negroïden bvb in de meerderheid zijn, is het dan niet logischer om te spreken over de blanken als een kleurling? Ik vind het een verkeerde opvatting dat de blanke de standaard lijkt weer te geven, en de andere dan de kleurling zijn... Mijn vraag dus: Wat zijn eigenlijk de procentuele verhoudingen tussen die bevolkingsgroepen; hoeveel procent van de wereld is kaukasisch, hoeveel procent is negroïde, hoeveel is mongoloïde?

Antwoord

Dag Jonathan,

Zoals elders al vaak werd beantwoord (ook hier, zie de suggesties hiernaast) is een indeling in mensenrassen problematisch en weinig wetenschappelijk. Hoeveel rassen, met welke onderscheidende criteria, met welke implicaties: da's allemaal lastig en weinig wetenschappelijk.

  • De term 'kleurling' is besmet door en ontstaan in het Apartheidsysteem in Zuid-Afrika. Daar was het niet een verzamelnaam voor niet-blanken, maar eerder een restcategorie waar de andere 'rassen' niet in pasten, voornamelijk de Khoi en San en mensen van gemengde afkomst. Ook in Suriname en in Kongo was het een restcategorie, en dus geen verzamelnaam voor alle niet-blanken. In die zin is het zelfs een ontkenning van een ras: het zijn mensen die tussen rassen vallen.
  • In de VS werd 'coloured' wèl gebruikt als koepelterm voor iedereen die niet blank was en een synoniem voor 'black'. Samen met de 'one drop of blood'-rule zorgde dat ervoor dat sommige mensen die er zeer blank uitzagen, toch als 'coloured' werden gediscrimineerd, omwille van een voorouder van andere afkomst. Er werden allerlei testen (kroeshaar of niet?) en metingen (antropometrie) ontwikkeld om bij gebrek aan stambomen toch een indeling mogelijk te maken.
  • Niet alleen de oorsprong en de afbakening van 'kleurling'/'coloured' zijn dus verdacht, maar je merkt terecht op dat de term ook niet erg goed beschrijft. Dat is net omdat men uitging van een Europese, blanke norm, en waarmee alle anderen werden vergeleken: de ene is zwarter, de andere geler, nog een ander gewoon 'meer gekleurd'. Hetgeen dus vaak niet opging.

Percentages zijn bijgevolg helemaal niet mogelijk. Er bestaan schattingen die eerder uitgaan van etniciteit of volk: tot welke bevolkingsgroep rekenen mensen zichzelf, zich baserend op taal, geloof, afkomst, natie. Typisch is dat die lijst enorm lang is, en eerder kleinere percentages omvat - meestal worden de Han-Chinezen als grootste groep beschouwd, met ongeveer 1,3 miljard leden, of 17% van de wereldbevolking.

Reacties op dit antwoord

  • 12/09/2017 - Jonathan (vraagsteller)

    M.a.w. de term 'kleurling' moet helemaal niet gebruikt worden, omdat het noch in de ene (van blank naar kleurling) noch in de andere richting (van bvb zwart naar kleurling) juist te gebruiken valt. Gedaan dus met het onderscheid tussen 'de ene groep' en 'al de anderen'...

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw