Bestaat het woord 'additiepolymeren'?

steven, 46 jaar
19 juli 2017

Of moet het zijn 'additiepolymerisatie'?

Antwoord

De term "additiepolymeer" is eigenlijk een verouderde term. Vroeger werden polymeren of plastics, ingedeeld volgens de manier van de synthese in additiepolymeren en condensatiepolymeren.

Additiepolymeren zijn dan polymeren waarbij er een additiereactie gebeurt, of met andere woorden, er verdwijnt een dubbele binding. Een voorbeeld hiervan is polyethyleen. Hierbij verdwijnt de dubbele binding in ethyleen om het polyethyleen te vormen.

Bij condensatiepolymeren wordt een klein molecule, meestal water, afgesplitst. Een voorbeeld hiervan is een polyester. Hierbij reageert een di-alcohol of diol met een dicarbonzuur of een dizuur tot een polyester en water.

Het probleem met deze indeling is dat polyurethanen een uitzondering zijn. Hierbij reageert een diol met een di-isocyanaat. Deze reactie heeft alle kenmerken van een condensatiereactie. Op die kenmerken kan ik hier niet direct op ingaan, maar dat heeft o.a. te maken met de snelheid van de chemische reactie. Echter, er wordt geen water afgesplitst, maar er verdwijnt wel een dubbele binding. De vorming van polyurethanen heeft dus kenmerken van zowal de condensatiereactie als van de additiereactie.

De meer moderne indeling is in de stapsgewijze polymeren en de ketenpolymeren

Bij de stapsgewijze polymeren reageren de monomeren één per één met elkaar, waardoor langzaam een groot molecule, het polymeer, wordt opgebouwd. Voorbeelden hiervijn zijn de vorming van polyurethanen en de polyesters.

Bij de ketenpolymeren ontstaat er in het reactiemengsel een zeer reactief deeltje dat in een reeks van zeer snelle reacties reageert met de monomeren. Voorbeelden zijn de synthese van polyethyleen en PVC.

Reacties op dit antwoord

  • 19/07/2017 - steven(vraagsteller)

    heel tevreden met het antwoord. Ik zou ook een vb willen zien van de vorming van polyurethanen in een reactie?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen