Waarom is het Kapelle-op-den-Bos en niet Kapelle-in-den-Bos?

Toon, 73 jaar
23 juli 2017

Antwoord

DezeBeste Toon,

Omdat je vraag al enige tijd openstaat probeer ik je alvast even verder te helpen. Zelf ben ik geen taalkundige of toponymist maar als archeoloog worden
we ook wel eens geconfronteerd met oude plaatsnamen.

Kapelle-op-den-Bos en Kapelle-in-den-Bos hebben dan ook twee verschillende betekenissen

'in'

Kapelle-in-den-Bos  ligt natuurlijk het meest voor de hand, het zou betekenen dat er effectief een kapel zou hebben bestaan die zich letterlijk IN het bos bevond

'op

Kapelle-op-den-Bos ligt qua betekenis enigszins anders.

Bij de aanduiding van plaatsnamen wordt er wel vaker gebruik gemaakt van het woord 'op'

Bvb. De steenweg op Brussel 

Hiermee bedoelt men met 'op' iets gelijkaardigs als 'naar'. Een gelijkaardige verklaring kan ook voor Kappele-op-den-Bos gelden.
De kapel bevond zich niet in het bos maar mogelijkerwijze op de weg van de bewoningskern naar een bos.

Mogelijk is dit behulpzaam?

Met vriendelijke groet,

Tim Clerbaut (UGent)

 

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 23/07/2017 - Toon(vraagsteller)

    Tim, Zoals jij het voordraagt is het inderdaad voor de hand liggend. Dank, Toon.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen