Waarom hebben mannen meer lichaamsbeharing dan vrouwen?

Wouter, 39 jaar
19 april 2017

Dochter Bonnie (8 jaar) wou onlangs weten hoe het komt dat mannen meer lichaamsbeharing hebben dan vrouwen. Tijdens de evolutie verloren we geleidelijk aan lichaamsbeharing, maar waarom is dat bij vrouwen meer zo dan bij mannen?

Antwoord

Het verschil in lichaamsbeharing en gezichtsbeharing dat wij over het algemeen kennen, is niet overal even uitgesproken. In gebieden van Azië, Afrika en Noord-Amerika (bv. inheemse indianenbevolkng) zijn er etnische groepen waar mannen weinig behaard zijn. In Europa zijn mediterrane mannen overigens ook meer behaard dan Noord-Europese mannen. Meer lichaamsbeharing schijnt mannen dus geen overlevingsvoordeel te geven noch een voordeel om beter te kunnen jagen of aan roofdieren te  onstnappen bv. Er is hier dus geen sprake van natuurlijke selectie.

De mannelijke beharing is wellicht het gevolg van wat men in de evolutiebiologie "seksuele selectie" noemt. In bepaalde gebieden en ethnische groepen althans zou er bij onze voorouderlijke moeders een seksuele voorkeur kunnen geweest zijn voor behaarde mannen. Automatisch zal de lichaamsbeharing bij mannen dan toenemen want naakte mannen zouden dan niet of minder gemakkelijk aan een partner geraakt zijn, en dus minder nageslacht hebben gehad. Behaarde mannen kregen dus meer kinderen en verspreidden zo beter hun genen, waaronder degene die zorgen voor meer beharing.

Andere voorbeelden van seksuele selectie zijn het gewei bij herten en de pauwenstaart. Alleen het mannelijke hert krijgt een groot gewei en alleen de pauwenhaan een grote staart. De vrouwelijke herten hebben namelijk een voorliefde voor een man met groot gewei, en de pauwenhen voor een man met een grote staart. Omgekeerd geldt dat de man deze eigenschappen niet aantrekkelijk vindt bij het andere geslacht (of hij zou ze niet als dusdanig herkennen).

U kunt dus aan uw dochter antwoorden dat mannen (bij ons) meer lichaamsbeharing hebben dan vrouwen (waarschijnlijk) omdat bij onze voorouders vrouwen dit mooi (sexy?) vonden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen