Waarom zoekt men niet massaal naar een efficiënte en goedkope manier om van zeewater drinkbaar water te kunnen maken?

Pascal, 39 jaar
27 april 2017

Antwoord

Dag Pascal,

Er wordt wel degelijk heel wat onderzoek verricht naar het ontzilten van zeewater. In België zijn er verschillende universitaire groepen bezig met het ontwikkelen van slimme membramen die het zout op een efficiënte wijze uit het zeewater kunnen halen. 

Het is wel zo dat de ontzilting van zeewater op grote schaal veel energie vergt en het doorgaans makkelijker is om aan de slag te gaan met zoet water van rivieren. Enkel in erg droge gebieden zoals het Midden Oosten loont het de moeite om in te zetten op ontzilting maar dit is dus een vrij dure aangelegenheid.

Bovendien is het zo dat men een residu van zoutpekel (brine) overhoudt aan het ontziltingsproces. Deze is erg vervuilend voor het milieu en ook dat is een bezwarende factor in dit verhaal.

Hopelijk biedt dit een antwoord op uw vraag?

Met vriendelijke groeten,

dr. Hans Pirlet - marien geoloog

Reacties op dit antwoord

  • 02/05/2017 - Pascal (vraagsteller)

    Dank u wel voor het antwoord.

  • 02/05/2017 - Pascal (vraagsteller)

    Denkt u, zoals de kaarten er nu bijliggen, dat er (in de nabije) toekomst een efficiënte en goedkope manier zal gevonden worden, rekening houdend met alle voor- en nadelen? Want mocht dit lukken dan kan dit toch een revolutie betekenen in de wereld?

  • 04/05/2017 - Hans (wetenschapper)

    Dag Pascal, Het is alleszins een onderwerp waar nog heel wat onderzoek naar gevoerd wordt. Het zal vooral zaak zijn om de kosten naar beneden te krijgen en de milieu-impact beheersbaar te maken. Op dit moment is het enkel haalbaar in zeer droge en rijke gebieden. Het klopt dat een betaalbare technologie ook heel wat armere regio's ten goede zou komen maar ik vrees dat we daar nog even van staan. Meestal is het een stuk goedkoper om met gerichte boringen de watervoerende lagen in de ondergrond op het vasteland aan te spreken. Ik vermoed dan ook dat daar momenteel het grootste gewin te behalen is. Met vriendelijke groeten, Hans

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Hans Pirlet

(Mariene) geologie, marien en kustgebonden onderzoek en beleid


Wandelaarkaai 7 8400 Oostende
http://www.vliz.be

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen