Wanneer gebruik je in de Nederlandse taal een beletselteken en wanneer is het overbodig?

Ingrid, 59 jaar
31 maart 2017

Wanneer gebruik je in de Nederlandse taal een beletselteken (3 puntjes)? En aansluitend: vanwaar komt de rare gewoonte op het internet om dit te pas en te onpas te gebruiken? Wat bedoelen mensen daarmee?

Antwoord

Het beletselteken kan volgens de Taalunie gebruikt worden om aan te geven

  1. dat een gedachtegang niet helemaal wordt afgemaakt en dat de lezer geacht wordt dat wat ontbreekt zelf aan te kunnen vullen.
  2. dat er een plotselinge onderbreking of lange pauze volgt.
  3. dat een opsomming onvolledig is (hoewel hier het woord 'enzovoort' de voorkeur geniet).
  4. dat scheldwoorden en taboewoorden net op tijd worden afgebroken.
  5. dat in een citaat er een stuk tekst is weggelaten (het staat dan wel tussen ronde of vierkante haakjes).

Voor en achter een beletselteken komt doorgaans een spatie, en nooit een komma. Als evenwel een woord wordt afgebroken, komt er geen spatie voor het beletselteken.

Tenzij het beletselteken tussen haakjes staat, komt er aan het einde van een zin geen (vierde) punt achter het beletselteken. Het derde puntje vormt dan de zinsafsluiting.

Als de zin op een vraagteken of uitroepteken eindigt, komt dat leesteken meteen achter het derde puntje.

Je tweede vraag, waarom het te pas en te onpas wordt gebruikt, vooral op het internet, is misschien gewoon te beantwoorden met slordigheid en het gemak om drie puntjes te gebruiken en zo te suggereren dat je niet alles hebt gezegd, maar nog meer achter de hand houdt.

 

Reacties op dit antwoord

  • 19/05/2017 - Ingrid (vraagsteller)

    Bedankt

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw