Stijgt de zeespiegel door gebruik van grondwater en door irrigatie?

Jozef, 62 jaar
17 februari 2017

Men zegt dat de zeespiegel stijgt door het toegenomen smelten van gletsjers en ijskappen alsook door thermische expansie van het zeewater. Ik zou denken dat het water van het nagenoeg verdwenen Aralmeer en andere meren alsook het oppompen van grondwater wereldwijd een belangrijke factor zou kunnen zijn.

Antwoord

Beste Jozef

Het opdrogen van grote meren en binnenzeeën en vooral het grootschalig verbruik van fossiel grondwater voor irrigatie en consumptie levert een wezenlijke bijdrage (20-25%) aan de huidige stijging van de mondiale zeespiegel van 3 mm/jaar. Volgens recente berekeningen (2012) zou de zeespiegeltoename door grondwateronttrekking 0,6 mm/jaar en dus zo’n 20% van de jaarlijkse stijging verklaren. Onderzoekers verwachten dat deze factor de komende 30 jaar tot 0,8 mm/jaar zal toenemen. De bijdrage van het opdrogen van het Aralmeer en andere meren is eerder beperkt (overigens werkt de aanleg van stuwmeren dit proces ook nog wat tegen). Dit kan bij benadering geschat worden: het oppervlak van alle oceanen en zeeën bedraagt ongeveer 360.000.000 km2. Om de zeespiegel wereldwijd 1 cm te laten stijgen is er dus een extra hoeveelheid water van zo’n 3600 km3 water nodig. Het Aralmeer bevatte in 1960 zo’n 1100 km3 water. Indien het meer volledig zou opdrogen (wat al voor 80%  het geval is) zou dat in totaal zo’n 3 mm aan de mondiale zeespiegel toevoegen. Hier komt overigens nog wel wat bij ten gevolge van de gelijktijdige daling van het grondwaterpeil rond het Aralmeer. Ter vergelijking: de Kaspische zee – ’s werelds grootste afgesloten binnenzee – bevat zo’n 70.000 km3 water en zou bij een eventueel opdrogen ‘slechts’ zo’n 20 cm zeespiegel toevoegen. Het is niet waarschijnlijk dat dit spoedig zal gebeuren, al was de Kaspische zee ook in de laatste 10.000 jaar al meermaals een stuk kleiner dan nu.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen