Bestaan er nog talen waarin onze 'sch'-klank voorkomt?

Toon, 73 jaar
17 februari 2017

Voor anderstaligen is de 'sch' moeilijk uit te spreken Meestal komt men niet verder dan 'sj' of 'sk'.

Antwoord

Het is inderdaad zo dat voor bepaalde anderstaligen de Nederlandse lettercombinatie {sch} moeilijk uit te spreken is. Engelstaligen zeggen niet /schol/ maar /skol/, Duitstaligen spreken het uit als /sjol/. Bekend is ook de strijdkreet {schild en vriend} waarmee de Vlamingen zich tijdens de Brugse Metten mee konden onderscheiden van de Fransen die niet verder kwamen dan /skilt en vriend/. Toch zijn er andere talen waarin {sch} net zoals in het Nederlands uitgesproken wordt als /sch/. Zo b.v. in het Nieuwgrieks, waar het woord voor 'school' σχολείο is, uitgesproken als /scholío/. Er zijn wereldwijd nog zo'n 6000-7000 gesproken talen waarvan er zeker nog zullen zijn die geen probleem hebben met /sch/. Ik ken er in elk geval nog een: het Russisch.

Reacties op dit antwoord

  • 17/02/2017 - Toon(vraagsteller)

    Mark, Zo, dat weten we ook alweer. Dank, Toon.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen