Beschouwt men straling, zwaartekracht, radioactiviteit als leegte in de ruimte? Of heeft dat toch een densiteit?

Wouter, 58 jaar
16 januari 2017

Antwoord

Het is telkens wat verschillend.

Straling heeft een dichtheid, want het is energie die de ruimte mee opvult.  Een elektromagnetisch stralingsdeeltje (foton) met een frequentie f, heeft een energie hf, waarbij h de constante van Planck is.  Als men de energie van al de fotonen per kubieke meter optelt, heeft men de energiedichtheid.  Wil men dat uitdrukken als een massadichtheid, dat moet men de energiedichtheid delen door c^2.

Zwaartekracht wordt veroorzaakt door massa's, die uiteraard op zichzelf een dichtheid hebben.  Maar ook in de 'lege' ruimte eromheen is haar effect voelbaar, in een newtoniaans beeld door aantrekking vanop afstand, in een einsteiniaans beeld door de ruimte te vervormen.  Maar dat effect is enkel voelbaar aan deeltjes die zich daar bevinden, en dan is de ruimte niet leeg meer, maar heeft ze de dichtheid die die deeltjes voorstellen...

Radioactiviteit is te wijten aan instabiele deeltjes, die vervallen, en kleinere deeltjes uitzenden.  Dat kunnen elektronen, protonen, neutronen, en ook fotonen zijn.  In alle gevallen komt de energiedichtheid overeen met die van de uitgestoten deeltjes.

Reacties op dit antwoord

  • 17/01/2017 - Wouter(vraagsteller)

    Bedankt voor uw antwoord. Zou de wijzigende dichtheid rond een hemellichaam een optisch effect kunnen hebben vergelijkbaar met een lens?

  • 18/01/2017 - Christoffel(wetenschapper)

    Door de gravitatie van een hemellichaam wordt de ruimte errond gekromd, en de afbuiging van het licht dat er langskomt kan inderdaad tot een lens-effect aanleiding geven. Men spreekt dan van gravitationele lenzen. Maar opnieuw: dit is geen 'gewijzigde dichtheid', ook wanneer de dichtheid er nul is, is de ruimte gekormnd.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen