Als we alle mest van de landbouw gebruiken, over hoeveel biogas en megawatt spreken we dan?

Willem, 18 jaar
13 december 2016

Is de bovenstaande stelling mogelijk? Kan de mest daarna nog gebruikt worden voor bv. na de oogst?

Antwoord

als men van mest of ofganisch afval biogas wil maken, worden in de eerste plaats organische verbindingen opgezet tot methaan. De hoofd- en sporenelementen die voor de voeding van planten belangrijk zijn, verdwijnen niet, dus het restant dat er overblijft na vergisting is zeker nog hoogwaardig materiaal om al bemesting gebruikt te worden. 

Alle organische afvalstromen zijn echter niet even eenvoudig te vergisten. Het grootste probleem is echter transport. Meestal is het veel goedkoper om deze stromen rechtstreeks naar de landbouwpercelen te brengen. Op zich zou er zeer veel meer biogas kunnen worden geproduceerd, maar dit zou ook ongelofelijk veel extra transport met zich meebrengen. Daarom is het erg belangrijk om ook de kosten van dit vervoer in rekening te brengen en ook de milieuimpact van dit transport. Daarom is het ook onmogelijk om een getal op de potentiele hoeveelheid energie te plakken omdat het grootste deel nooit rendabel en duurzaam kan benut worden.

Reacties op dit antwoord

  • 23/12/2017 - Willem (vraagsteller)

    En wat als er bij elke boerderij een kleine versie van zo'n centrale zou staan om even te fantaseren?

  • 26/12/2017 - Rudi (wetenschapper)

    Dit is misschien mogelijk in de toekomst maar de technologie staat momenteel nog niet zo ver

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen