Zou buitenaards leven ook religieus zijn?

Andy, 25 jaar
14 december 2016

Als de meteoriet die in het Krijt op de Aarde viel destijds nooit gevallen was, zou er dan spraken zijn geweest van de mensheid? Waarschijnlijk niet, maar waarom doet de mens dan al eeuwen alsof wij iets unieks zijn geschapen tot in de perfectie door een hoger wezen? Terwijl wij in die situatie een vergissing zijn van de natuur. Zoals alle kleine mutaties in de evolutie vergissingen zijn die uiteindelijk wonderbaarlijke resultaten leveren. Mochten we ander intelligente wezens ontmoeten, zouden deze ook die fase doormaken in hun ontwikkeling waarbij ze religie gebruiken om antwoorden te creëren op vragen die ze dan nog niet konden beantwoorden?

Antwoord

Uw redenering volgend, zou men uw vraag 'Zou buitenaards leven ook religieus kunnen zijn?' ook kunnen stellen als 'Waren de dinosauriers religieus?'.  Daar durf ik geen experimenteel antwoord op te claimen, maar ik ben geneigd van te zeggen van niet.

Dat de inval van een meteoriet 65 miljoen jaar geleden waarschijnlijk sterk heeft bijgedragen tot het einde van het rijk van de dino's, werpt mijns inziens vooral licht op de vraag hoe natuurlijk het is dat 'leven' evolueert tot 'intelligent leven', een aanname die vandaag te vaak impliciet wordt gemaakt.  Vandaag is het door metingen en waarnemingen aannemelijk geworden dat de asteroide die toen gevallen is, ongeveer 80 miljoen jaar eerder in een aarde-kruisende baan is terecht gekomen.  Vermits de typische omloopsperiode van een asteroide van de orde van 4 jaar is, heeft hij dan de aardbaan ongeveer 20 miljoen keer gekruist vooraleer hij ingevallen is, en dan moet hij vaak zichtbaar zijn geweest.  Vandaag ook hebben we de banen bepaald van een 1000-tal dergelijke objecten met een diameter van de orde van 1 km, en met wat statistiek mogen we menen dat we ze ongeveer alle gehad hebben.  Er zit geen enkele bij die de grootte van die van toen (15 km diameter) ook maar benadert.  We kunnen voor allemaal de toekomstige banen voorspellen en volgen, en als er ooit een gevaar op botsing komt, zullen we de tijd en de mogelijkheid hebben om tussen te komen.  De dino's hebben hier gedurende 175 miljoen jaar rondgelopen en het allemaal ondergaan, heel intelligent is dat niet!  Als we dan in rekening brengen dat het leven maar een 500 miljoen jaar geleden uit de zee is gekomen, en dat we nog maar een gelijkaardige periode hebben te gaan vooraleer de zon te helder wordt, dan kan men inderdaad besluiten dat die meteorietinval eerder een gelukkige omstandigheid is geweest voor ons!

De vraag is uiteraard hoe men 'intelligentie' definieert.  In het licht van het voorgaande ben ik geneigd om te stellen dat een intelligente beschaving er een is die aan sterrenkunde doet..., al begrijp ik dat dit chauvinistisch kan overkomen.  Maar in de context van de zoektocht naar buitenaards leven, lijkt het me toch zinvol om intelligentie te verbinden met een zekere conceptualisering van een wereldbeeld, en zelfreflectie daarover, misschien zelfs ontwikkeling van technologie.  Vermits ook religie een dergelijke zelfreflectie omvat, lijkt het mij logisch te besluiten dat de dinosauriers daar niet mee bezig waren.  En buitenaards leven dat geen wezenlijk wereldbeeld heeft uitgebouwd, ook niet.

Waar ik u niet volg, is waar u religie schijnt te reduceren tot een standpunt dat 'de mens iets unieks is, geschapen, tot in de perfectie, door een hoger wezen'.  Dit kan een interpretatie zijn binnen een bepaald wereldbeeld, maar ook niet meer dan dat.  Ook houd ik niet zo van het interpreteren van mutaties en meteorieteninvallen als 'vergissingen' van de natuur.  De natuur vergist zich niet, ze past haar wetten consequent toe.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen