Welke directe invloed heeft antibiotica op lichaamseigencellen zoals witte bloedlichaamjes?

Andy, 25 jaar
10 januari 2017

Antwoord

Het is moeilijk om een algemeen antwoord te geven op deze vraag omdat er verschillende klassen van antibiotica zijn met verschillende werking en dus ook verschillende neveneffecten. Bovendien kunnen mensen er verschillend op reageren zodat de neveneffecten niet bij iedereen verschijnen.

Wat witte bloedlichaampjes betreft, sommige antibiotica kunnen leiden tot leukopenie, dat betekent een te laag aantal witte bloedcellen. Dit kan bvb. omdat het antibioticum toxisch is voor de stamcellen welke de witte bloedcellen aanmaken. In dat geval moet voor de patiënt gezocht worden naar een ander antibioticum dat dit neveneffect niet vertoont.

In principe wordt er altijd gezocht naar antibiotica die zo weinig mogelijk neveneffecten hebben. Omdat de doelwitten van antibiotica, de bacteriën, in hun stofwisseling verschillen van menselijke cellen, zou men verwachten dat neveneffecten makkelijk te vermijden zijn. Antibiotica zijn immers gericht op de stofwisselingsprocessen die wel bij bacteriën maar niet bij mensen voorkomen. Echter, menselijke cellen bevatten mitochondriën, dit zijn kleine organellen die het grootste deel van de energie die we nodig hebben vrijmaken uit ons voedsel via de oxydatieve stofwisseling. En van mitchondriën weten we ondertussen dat ze in de loop van de evolutie afkomstig zijn van bacteriën. Van die bacteriën hebben onze mitochondriën bepaalde stofwisselingsprocessen overgehouden. Hierdoor is het te begrijpen dat bepaalde antibiotica de werking van mitochondriën in onze cellen kunnen verstoren. Dit zou dan tot twee effecten kunnen leiden: minder energie (waardoor men moe of lusteloos kan worden), en meer productie van oxydantia. Oxydantia zijn aggressieve stofjes afkomstig van zuurstof die in lage hoeveelheden geen kwaad kunnen, maar bij grotere hoeveelheden schade aanrichten aan de cellen. Ondermeer witte bloedcellen en niercellen zijn hiervoor gevoelig.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen