Trekt koude lucht warme lucht naar buiten of trekt warme lucht koude lucht naar binnen?

Koen, 38 jaar
7 december 2016

Antwoord

U zou de situatie iets concreter moeten beschrijven -- stel dat het gaat over een huis met haard en open raam, we veronderstellen een soort evenwichtssituatie die zo zou kunnen blijven bestaan, met buiten en binnen konstante temperaturen?

Uiteraard moeten dan de twee gebeuren met preciese dezelfde stroming, anders eindig je met geen lucht meer op een gegeven plaats (buiten of binnen).

Echter zou ik niet over "trekken" spreken. Punt 1, het is eerder door duwen (botsingen tussen atomen) dat de lucht beweegt. Punt 2, die botsingen zorgen er eigenlijk maar voor dat de atomen mengen, dus als oorspronkelijk alle koude atomen op één kant waren, zullen ze mengen met de warme atomen, in afwezigheid van de haard tot er overal een zelfde temperatuur is. De haard zorgt ervoor dat de koude atomen die dicht bij de haard komen opgewarmd worden, het evenwicht tussen die twee processen (mengen van koud met warm, en opwarmen dichtbij de haard) zorgt voor het temperatuurverschil dat blijft bestaan.
(Dus als je goed wilt isoleren: maak het mengen moeilijker. Dit kan ook gewoon door aanpassen van je "lucht": In de ruimte bv in de atmosfeer van de maan zijn er nauwelijks atomen, daarom blijven grotere temeratuurverschillen ook lang bestaan, tussen dag- en nachtkant, zonder muren. Voor ons mensen is minder lucht uiteraard niet zo'n goeie oplossing...).

Een laatste opmerking: het binnenkomen van koude lucht en naar buiten gaan van warme lucht hoeft niet op dezelfde plaats plaats te vinden. Bijv. gravitatie zorgt ervoor dat de lichtere, warme lucht eerder boven de koude lucht ligt, tenminste binnen (buiten kan je ervan uitgaan, op de hoogte van een huis, dat de temperatuur constant is). Dus warme lucht verlaat je ruimte eerder van boven, koude lucht komt beneden binnen. Dit zegt ook: als je een gat hebt in je dak is het huis slechter geïsoleerd dan met hetzelfde gat onder je deur. Want in dat laatste geval krijg je enkel kooude voeten -- de laagste luchtlaag in je huis wordt koud, er moet nog een andere menging plaatsvinden met de warmere luchtlaag boven in je huis; die menging is "moeilijk", want de warmere lucht wordt naar boven geduwt door gravitatie, dus weg van de koude lucht waarmee ze zou moeten mengen. In het eerste geval echter (gat in je dak), wordt de warmste lucht dus naar de plaats toe geduwd (nog steeds naar boven dus) waar ze met de koude buitenlucht moet mengen.
[Zonder gravitatie zou dit verschil dus niet bestaan.]

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen