Waren overheersers van het gebied dat vandaag België heet geliefd?

Willem, 18 jaar
11 november 2016

Waren de vroegere overheersers (Bourgondiërs, Oostenrijkers...) soms geliefd in onze contreien of verschilde dat van persoon tot persoon of van streek tot streek?

Antwoord

Over het algemeen wel:

- Vanaf de Bourgondiërs stammen onze "vreemde" heersers af van de graven van Vlaanderen, de hertogen van Brabant... en zijn het dus ook "inheemse" heersers

- Wanneer Karel V naar Spanje trekt begin 16de eeuw verandert dat natuurlijk. Zijn zoon, Filips II, is niet meer bij ons geboren.

=> Vandaar dat de Spaanse koningen vaak een landvoogd sturen die een erg dichte verwant is; eigenlijk geldt die persoon dan als een "alternatieve koning": hij/zij houdt een hofhouding in Mechelen of in Brussel, gaat persoonlijk op bezoek etc.

(het meest gevorderde experiment kennen we na 1598: Filips II "schenkt" onze gebieden per testament aan zijn dochter Isabella Clara Eugenia; zij en haar echtgenoot Albrecht krijgen geen kinderen, waardoor er geen "nieuwe" dynastie ontstaat)

Jozef II, de voorlaatste Oostenrijkse heerser, was meer een gemengde situatie. Hij wou hervormen ten gunste van zijn onderdanen, maar ging zeer eigengereid te werk. Dit botste met de diep gewortelde macht van de katholieke Kerk. De machtigen bij ons (adel, clerus) waren tegen zijn progressieve hervormingen. Stedelingen vonden dan weer dat de manier waarop hij optrad niet meer van de tijd was. Kleine boeren op het platteland steunden de keizer dan weer soms wel.

Jozef II maakte algemeen de fout om te proberen regeren tegen de lokale elites in. Zij zijn in de hele periode van "vreemde overheersing" (van zodra de Spanjaarden vanop afstand beginnen te regeren) eigenlijk het belangrijkste machtscentrum bij ons. De vorst zit ver weg, de technologie en communicatie van die tijd laten niet toe dat je vanuit Wenen of Madrid direct beslist wat er "hier" gebeurt.

Jozef II's grootvader, Karel VI, is de eerste Oostenrijkse heerser. Hij komt pas aan de macht na een grote Europese oorlog (1701-1714/1715). Tijdens die oorlog worden onze gebieden de eerste zes jaar bezet door Frankrijk (uit naam van de Spaanse koning). Op dat moment zijn er twee partijen: eentje voor de Oostenrijkse kandidaat, eentje voor de Franse. Maar Karel VI wint het pleit.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Frederik Dhondt

Rechtsgeschiedenis, Geschiedenis van het internationaal recht, geschiedenis van de internationale betrekkingen, 18de eeuwse geschiedenis, Franse geschiedenis; grondwettelijke geschiedenis, 19de-eeuwse politieke geschiedenis

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen