Is het gebruik van amoxicilline zonder clavulaanzuur schadelijk bij baby's jonger dan 6 maand?

Stefanie, 30 jaar
27 april 2017

Antwoord

Het toedienen van antibiotica is enkel aan te raden bij bacteriële infecties, dus zeker niet bij virale infecties (wat een verkoudheid bijvoorbeeld meestal is).

Het toedienen van antibiotica gebeurt enkel na advies van een arts. De dosis moet correct zijn (voor kinderen wordt deze dosis bepaald volgens het gewicht) én het antibioticum moet voldoende lang worden toegediend (meestal zal de arts aanraden om de doos/fles volledig uit te nemen). Het is belangrijk om deze behandelingsduur strikt te volgen (ook al zijn de symptomen beter na een dag of twee), anders bestaat er een risico op resistentie: dit wil zeggen dat het antibioticum niet meer effectief zal zijn tegen de bacterie.

Indien een bacterie resistent is aan amoxicilline, dan kan de arts aanraden om het de combinatie amoxicilline met clavulaanzuur toe te dienen. Ook hier gelden de zelfde regels: correcte dosering en behandelingsduur.

Amoxicilline mét clavulaanzuur is een combinatiepreparaat dat enkel wordt toegediend bij zeer ernstige infecties en bij resistente bacteriën, dus het gebruik van dit combinatiepreparaat moet zo lang mogelijk vermeden worden.

Het gebruik van amoxicilline (zonder clavulaanzuur) is dus steeds een eerste en goede keuze bij kinderen / baby’s met een bacteriële infectie.
Voor bijvoorbeeld urineweginfecties zal men een andere antibioticum voorschrijven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen