Welke factoren bepalen je bloedgroep?

Sara, 23 jaar
15 november 2016

Wordt hierbij specifiek gekeken naar de rode of witte bloedcellen of eerder andere stoffen zoals ijzer, vitamienen, ... of zijn er nog andere factoren?

Antwoord

De bloedgroep wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van bepaalde antigenen (moleculen die een immuunreactie kunnen opwekken) op het oppervlakte van de rode bloedcellen.

Wie bloedgroep A heeft, heeft antigen A op de rode bloedcellen. Wie bloedgroep B heeft, heeft antigen B op de rode bloedcellen. Wie bloedgroep AB heeft, heeft antigenen A en B op de rode bloedcellen. En wie bloedgroep O heeft, heeft geen antigen A noch B op de rode bloedcellen.

In feite wordt gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen in het bloed die gericht zijn tegen deze antigenen. Wie bloedgroep A heeft, heeft antistoffen tegen antigen B. Wie bloedgroep B heeft, heeft antistoffen tegen antigen A. Wie bloedgroep AB heeft, heeft geen antistoffen tegen antigen A noch B. Wie bloedgroep O heeft, heeft antistoffen tegen antigen A en B.

Er is ook nog de Rhesus factor, een bepaald eiwit (antigen D) dat al dan niet op het oppervlakte zit van de rode bloedcellen. Je bent Rhesus positief als het antigen D aanwezig is en Rhesus negatief als het antigen D afwezig is op de rode bloedcellen.

Normaal maakt iemands immuun systeem (witte bloedcellen) geen antistoffen tegen eigen antigenen. Daarom heeft bv. iemand met antigen A (bloedgroep A) geen antistoffen tegen antigen A. Antistoffen zijn eiwitten die door witte bloedcellen worden gemaakt en in het bloedplasma zitten (de bloedvloeistof). Ze dienen voor de afweer tegen indringers zoals bacteriën en virussen. Sommige bacteriën kunnen antigenen op hun oppervlakte hebben die veel lijken op A of B.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen